Efectele speciale pot fi folosite la realizarea fotografiilor şi la înregistrarea filmelor.

Următoarele efecte pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la q şi rotirea selectorului de comandă până când pe monitor apare opţiunea dorită.

Selector moduri

Selector de comandă

Monitor

% Vedere nocturnă
S Foarte intens
T Artă pop
U Ilustraţie foto
' Efect aparat foto jucărie
( Efect de miniaturizare
3 Culoare selectivă
1 Siluetă
2 Cheie înaltă
3 Cheie joasă

% Vedere nocturnă

Folosiţi în condiţii de întuneric pentru a înregistra imagini monocrome la sensibilităţi ISO ridicate.

Notă

Focalizarea automată este disponibilă numai în vizualizarea în timp real; dacă aparatul foto nu poate focaliza poate fi folosită focalizarea manuală. Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.

S Foarte intens

Sunt sporite în totalitate saturaţia şi contrastul pentru o imagine mai vibrantă.

T Artă pop

Saturaţia generală este mărită pentru o imagine mai vie.

U Ilustraţie foto

Creşteţi claritatea contururilor şi simplificaţi coloritul pentru un efect de poster care poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 U Ilustrație foto).

Notă

Filmele înregistrate în acest mod sunt redate ca o prezentare de diapozitive formată dintr-o serie de imagini statice.

' Efect aparat foto jucărie

Creaţi fotografii şi filme care par a fi fost făcute cu un aparat foto de jucărie. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 ' Efect aparat foto jucărie).

( Efect de miniaturizare

Creaţi fotografii care par a fi imagini ale unor diorame. Funcţionează cel mai bine când se fotografiază dintr-un punct de observaţie înalt. Filmele cu efect de miniaturizare sunt redate la viteză ridicată, comprimând 45 de minute de segment de film înregistrat la 1.920 × 1.080/30p într-un film care este redat în aproximativ trei minute. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 ( Efect de miniaturizare).

Notă

Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele. Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.

3 Culoare selectivă

Toate culorile, cu excepţia celor selectate, sunt înregistrate în alb şi negru. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 3 Culoare selectivă).

Notă

Bliţul încorporat se opreşte.

1 Siluetă

Subiecte tip siluetă pe fundaluri luminoase.

Notă

Bliţul încorporat se opreşte.

2 Cheie înaltă

Folosiţi în cazul scenelor luminoase pentru a crea imagini strălucitoare care par pline de lumină.

Notă

Bliţul încorporat se opreşte.

3 Cheie joasă

Folosiţi în cazul scenelor întunecate pentru a crea imagini mohorâte, în cheie joasă, cu zone luminoase pronunţate.

Notă

Bliţul încorporat se opreşte.

Prevenirea estompării

Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului foto la timpi de expunere lungi.

NEF (RAW)

Înregistrarea NEF (RAW) nu este disponibilă în modurile %, S, T, U, ', ( şi 3. Fotografiile realizate atunci când este selectată o opţiune NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG fine în aceste moduri vor fi înregistrate ca imagini JPEG. Imaginile JPEG create la aceste setări vor fi înregistrate ca imagini de calitate superioară.

Moduri U şi (

Focalizarea automată nu este disponibilă în timpul înregistrării unui film. Rata de reîmprospătare a imaginii în vizualizarea în timp real va scădea, împreună cu cadenţa cadrelor, pentru modul de declanşare continuă; utilizarea focalizării automate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real va afecta previzualizarea.