Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei secţiuni pentru a îl folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul manualului.

Corpul aparatului foto

1 Comutator alimentare
2 Buton declanşare
3

Buton E/N

4 Buton înregistrare film
5 Comutator vizualizare live
6 Selector moduri
7 Bliţ încorporat
8 Microfon (monaural)
9 Marcaj montură
10 Buton decuplare obiectiv
11 Oglindă
12 Montură obiectiv
13 Contacte CPU
14

Dispozitiv iluminare asistenţă AF

Indicator luminos autodeclanşator

Lumină reducere ochi roşii

15 Capac corp

16 Cuplă accesorii (pentru unităţi de bliţ opţionale)
17 Selector de comandă
18

Buton A/L

19

Buton R (informaţii)

20 Capac conector
21

Buton M/ Y

22 Bucle pentru cureaua aparatului foto
23 Difuzor
24 Marcaj plan focal (E)
25 Conector USB
26 Conector HDMI

Închideţi capacul conectorului

Închideţi capacul conectorului când conectorii nu sunt utilizaţi. Corpurile străine din conectori pot interfera cu transferul de date.

Difuzorul

Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice. Nerespectarea acestei precauţii ar putea afecta datele înregistrate pe dispozitivele magnetice.

27 Vizor din cauciuc (este livrat atașat la aparatul foto)
28 Ocular vizor
29 Control ajustare dioptrii
30

Buton K

31

Buton G

32

Buton P

33 Buton J (OK)
34 Selector multiplu
35

Buton s/E

36 Capac fantă card memorie
37 Indicator luminos acces card memorie
38 Zăvor capac locaş acumulator
39 Capac locaş acumulator
40

Buton O

41

Buton W/Q

42

Buton X

43 Montură trepied
44 Monitor
45 Zăvor acumulator
46 Capac conector alimentare pentru conectorul de alimentare opţional

Vizorul

1 Puncte de focalizare
2 Indicator focalizare
3 Indicator blocare expunere automată (AE)
4 Timp de expunere
5 Diafragmă (număr f/)
6 Indicator mod efecte speciale
7 Avertizare acumulator descărcat
8

Număr de expuneri rămase

Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea completă a memoriei tampon

Indicator înregistrare balans de alb

Valoare compensare expunere

Valoare compensare bliţ

Sensibilitate ISO

9 „k” (apare atunci când rămâne memorie pentru mai mult de 1.000 de expuneri)
10 Indicator bliţ pregătit
11 Indicator program flexibil
12

Indicator expunere

Afişaj compensare expunere

Telemetru electronic

13 Indicator compensare bliţ
14 Indicator compensare expunere
15 Indicator sensibilitate ISO automat
16 Indicator avertizare

Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.

Selectorul de moduri

Aparatul foto oferă posibilitatea de a alege dintre următoarele moduri de fotografiere şi modul g:

1

Modurile P, S, A și M

2 Moduri efecte speciale (0 Efecte speciale)
3

Moduri scenă

4 Mod g (0 Ghidul)
5

Moduri automate

Butonul R (Informaţii)

Apăsaţi butonul R pentru a vizualiza afişajul informaţiilor sau pentru a derula printre opţiunile afişajului.

Fotografiere prin vizor

Pentru a vedea timpul de expunere, diafragma, numărul de expuneri rămase, modul zonă AF şi alte informaţii de fotografiere pe monitor, apăsaţi butonul R.

Buton R

1

Mod fotografiere

i automat/j automat (fără bliţ)

Moduri scenă

Mod efecte speciale

Modurile P, S, A şi M

2 Indicator conectare Eye-Fi
3

Indicator conectare Bluetooth

Mod avion

4 Indicator control vignetare
5 Indicator înregistrare dată
6 Indicator reducere vibraţii
7

Indicator control bliţ

Indicator compensare bliţ pentru unităţi de bliţ opţionale

8 Mod declanşare
9 Indicator „bip”

10

Diafragmă (număr f/)

Afişaj diafragmă

11

Timp de expunere

Afişaj timp de expunere

12 Indicator blocare expunere automată (AE)
13

Indicator mod zonă AF

Punct focalizare

14 Indicator acumulator
15

Sensibilitate ISO

Afişaj sensibilitate ISO

Indicator sensibilitate ISO automat

16

Număr de expuneri rămase

Indicator înregistrare balans de alb

17 „k” (apare atunci când rămâne memorie pentru mai mult de 1.000 de expuneri)
18

Indicator expunere

Indicator compensare expunere

19 Pictogramă ajutor

Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.

Oprirea monitorului

Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul R sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va stinge automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 8 secunde. Pentru informaţii despre cum să alegeţi pentru cât timp va rămâne aprins monitorul înainte de a se stinge automat, consultați Temporiz. oprire automată (0 Temporiz. oprire automată).

Vizualizarea în timp real şi modul film

Pentru a porni vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live în timpul fotografierii prin vizor (0 Moduri de fotografiere simple (i și j)). Apoi, puteţi apăsa butonul R pentru a derula printre opţiunile afişajului aşa cum se arată mai jos.

Buton R

Afişare indicatori fotografie

Afişarea indicatorilor de film
(0 Înregistrarea filmelor, Butonul P) *

Reţea încadrare *

Ascundere indicatori *

În timpul înregistrării filmului este afişată o zonă tăiată care prezintă zona înregistrată; zonele încercuite indică marginile tăierii cadrului filmului (zona din afara tăierii cadrului filmului este colorată în gri atunci când sunt afişaţi indicatorii filmului).

Afişajul vizualizării în timp real

Element Descriere
q Mod fotografiere Modul selectat curent cu selectorul de moduri (0 Moduri de fotografiere simple (i și j), Mod scenă, Efecte speciale, Timp de expunere și diafragmă).
w Indicator setări manuale film Afişat când este selectat Activat pentru Setări manuale film în modul M (0 Setări film).
e Timp rămas Timpul rămas înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat. Afişat dacă fotografierea se va încheia în maximum 30 s (0 Afișajul numărătoare inversă).
r Reducere zgomot vânt Afişat când este selectat Activată pentru Setări film > Reducere zgomot vânt în meniul fotografiere (0 Setări film).
t Sensibilitate microfon Sensibilitatea microfonului pentru înregistrare film (0 Setări film).
y Nivel sunet Nivelul sunetului pentru înregistrare audio. Afișat în roșu dacă nivelul este prea ridicat; reglați sensibilitatea microfonului în consecință (0 Setări film).
u Dimensiune cadru film Dimensiunea cadrului filmelor înregistrate în modul film (0 Setări film).
i Mod focalizare Modul curent de focalizare (0 Mod focalizare).
o Mod zonă AF Modul curent zonă AF (0 Mod zonă AF).

Element Descriere
!0 Timp rămas (mod film) Timpul de înregistrare rămas în modul film (0 Timp rămas).
!1 Pictograma „Fără film” Indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
!2 Punct focalizare Punctul curent de focalizare. Afișajul se modifică în funcție de opțiunea selectată pentru modul zonă AF (0 Mod zonă AF).
!3 Indicator expunere Indică dacă fotografia ar fi subexpusă sau supraexpusă la setările curente (numai modul M; 0 Indicatorul de expunere).

Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.

Afişajul numărătoare inversă

O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se oprească automat (0 Timp rămas); temporizatorul devine roşu cu 5 s înainte ca temporizatorul de oprire automată să se oprească (0 Temporizatoare de oprire automată) sau dacă vizualizarea în timp real este pe cale să se oprească pentru a proteja circuitele interne. În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca temporizatorul să apară imediat când este selectată vizualizarea în timp real. Înregistrarea filmului se va opri automat când temporizatorul se opreşte, indiferent de timpul de înregistrare disponibil.

Butonul P

Pentru a modifica setările din partea de jos a afişajului informaţiilor, apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi elemente utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a vedea opţiunile pentru elementul evidenţiat. Puteţi modifica setările şi prin apăsarea butonului P în timpul vizualizării în timp real.

Buton P

Fotografiere prin vizor

Vizualizare în timp real