Tabelul următor enumeră setările care pot fi reglate în fiecare mod. Reţineţi că, în funcţie de opţiunile selectate, este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile.

  i j P, S, A, M k, n, o m % S, T U ' ( 3 1, 2, 3
Meniu fotografiere Sensibilitate ISO 1 1 1 1 1 1 1 1
Balans de alb
Setare Picture Control
D-Lighting activ 2 2 2 2 2
Reducere zgomot
Mod focalizare (vizor)
Mod focalizare
(vizualizare în timp real/film)
Mod zonă AF (vizor)
Mod zonă AF
(vizualizare în timp real/film)
3 3 3 3
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Măsurare
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ opţional
Alte setări Compensare bliţ
Compensare expunere
Mod bliţ

Opţiunea Control sensibilitate ISO auto. nu este disponibilă.

Fixată la Activată.

AF urmărire subiect nu este disponibil.