Măsurare

Alegeţi modul în care aparatul foto setează expunerea.

Metodă Descriere
L Măsurare matricială Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea în funcţie de distribuţia tonului, de culoare, compoziţie şi distanţă.
M Măsur. central-evaluativă Măsurarea clasică pentru portrete. Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere zonei centrale. Recomandată când se folosesc filtre cu un factor de expunere (factor de filtru) de peste 1×.
N Măsurare spot Alegeţi acest mod pentru a vă asigura că subiectul va fi expus corect chiar şi atunci când fundalul este mult prea luminos sau prea întunecat. Aparatul foto măsoară punctul de focalizare curent; folosiţi pentru a măsura subiecte care nu se află în centru.
 1. Afişaţi opţiunile pentru măsurare.

  Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi metoda de măsurare curentă în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.

  Buton P

 2. Alegeţi o metodă de măsurare.

  Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

Măsurare spot

Dacă este selectat e (Zonă AF automată) pentru Mod zonă AF în timpul fotografierii prin vizor (0 Mod zonă AF), aparatul foto va măsura punctul de focalizare central.

Blocare expunere automată

Folosiţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografiile după utilizarea M (Măsur. central-evaluativă) şi N (Măsurare spot) pentru a măsura expunerea; reţineţi că blocarea expunerii automate nu este disponibilă în modul i sau j.

 1. Blocaţi expunerea.

  Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Cu butonul de declanşare apăsat la jumătate şi subiectul poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi butonul A (L) pentru a bloca expunerea.

  Buton declanşare

  Buton A (L)

  În timp ce blocarea expunerii este activă, în vizor şi pe monitor va apărea un indicator AE-L.

 2. Recompuneţi fotografia.

  Ţinând apăsat butonul A (L), recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.

Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei

În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a schimba valoarea măsurată a expunerii:

Mod Setare
Mod automat program Timp de expunere şi diafragmă (program flexibil; 0 Program flexibil)
Mod automat prioritate de timp Timp de expunere
Mod automat prioritate de diafragmă Diafragmă

Noile valori pot fi verificate pe afișajele aparatului foto.

Metoda de măsurare în sine nu poate fi schimbată în timp ce blocarea expunerii este activată.

Compensare expunere

Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate (0 Compensare expunere). Are eficienţă maximă când este utilizată cu M (Măsur. central-evaluativă) sau cu N (Măsurare spot) (0 Măsurare).

–1 EV

Fără compensarea expunerii

+1 EV

Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, ţineţi apăsat butonul E (N) şi rotiţi selectorul de comandă până când valoarea dorită este afișată.

Buton E (N)

Selector de comandă

+ 0,3 EV

Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării expunerii la ±0. În modurile P, S, A şi M, compensarea expunerii nu se resetează când aparatul foto este oprit. În modurile scenă şi %, compensarea expunerii se va reseta la selectarea altui mod sau la oprirea aparatului foto.

Afişajul informaţiilor

Opţiunile de compensare a expunerii pot fi accesate şi din afişajul informaţiilor (0 Butonul P).

Mod M

În modul M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul de expunere.

Utilizarea unui bliţ

Când se utilizează un bliţ, compensarea expunerii afectează atât expunerea fundalului, cât şi nivelul bliţului.

Compensare bliţ

Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului faţă de nivelul sugerat de aparatul foto, modificând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi crescută, pentru a face subiectul principal să arate mai luminos, sau scăzută, pentru a evita evidenţierile sau reflexiile nedorite (0 Compensare bliţ).

Menţineţi apăsate butoanele M (Y) şi E (N) şi rotiţi selectorul de comandă până când valoarea dorită este afișată. Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării bliţului la ±0. Compensarea bliţului nu se resetează când aparatul foto este oprit (în modul scenă, compensarea bliţului se va reseta la selectarea altui mod sau la oprirea aparatului foto).

Buton M (Y)

Buton E (N)

Selector de comandă

+ 0,3 EV

Afişajul informaţiilor

Opțiunile de compensare a blițului pot fi accesate și din afișajul informațiilor (0 Butonul P).

Unităţi bliţ opţionale

Compensarea bliţului este disponibilă şi cu unităţile bliţ opţionale care acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS; 0 Unități bliț compatibile). Compensarea bliţului selectată cu unitatea bliţ opţională este adăugată la compensarea bliţului selectată cu aparatul foto.