Aparat foto digital Nikon D3500

Tip
  Tip Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură obiectiv Montură Nikon F (cu contacte AF)
Unghi de câmp efectiv Nikon format DX; distanţă focală echivalentă cu aproximativ 1,5× cea a obiectivelor cu unghi de câmp format FX
Pixeli efectivi
  Pixeli efectivi 24,2 milioane
Senzor imagine
  Senzor imagine Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
Pixeli totali 24,78 milioane
Sistem de reducere a prafului Date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine (necesită software-ul Capture NX-D)
Stocare
  Dimensiune imagine (pixeli)
 • 6.000 × 4.000 (Mare: 24,0 M)
 • 4.496 × 3.000 (Medie: 13,5 M)
 • 2.992 × 2.000 (Mică: 6,0 M)
Format fişier
 • NEF (RAW): 12 biţi, comprimat
 • JPEG: JPEG standard corespunzător compresiei fine (aprox. 1 : 4), normale (aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16)
 • NEF (RAW) + JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele formate NEF (RAW) şi JPEG
Sistem Picture Control Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi modificată
Suport Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I
Sistem de fişiere DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vizor
  Vizor Vizor cu pentaoglindă la nivelul ochilor cu vizare prin obiectiv
Acoperire cadru Aprox. 95% orizontal şi 95% vertical
Mărire Aprox. 0,85× (obiectiv 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
Punct perspectivă 18 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei ocularului vizorului)
Reglare dioptrie –1,7–+0,5 m–1
Ecran focalizare Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VII
Oglindă reflex Revenire rapidă
Diafragmă obiectiv Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
  Compatibilitatea cu focalizarea automată Focalizarea automată este disponibilă cu obiective AF-P şi AF-S de tip E şi G.
Obturator
  Tip Obturator controlat electronic, cu cursă verticală în plan focal
Timp de expunere 1/4.000–30 s în paşi de 1/3 EV; Bulb; Durată
Viteză sincronizare bliţ X = 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la un timp de 1/200 s sau mai lung
Declanşare
  Mod declanşare 8 (cadru unic), s (continuu), J (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator)
Viteză avansare cadre

Până la 5 fps

Notă: Cadenţele cadrelor presupun focalizarea manuală, expunerea manuală sau mod automat prioritate de timp, un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt, iar celelalte setări la valori implicite.

Autodeclanşator 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri
Expunere
  Mod măsurare Măsurare expunere TTL folosind senzorul RGB cu 420 pixeli
Metodă de măsurare
 • Măsurare matricială: Măsurare matricială culoare 3D II
 • Măsurare central-evaluativă: Pondere de 75% acordată cercului de 8 mm din centrul cadrului
 • Măsurare spot: Măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat
Rază (ISO 100, obiectiv f/1.4, 20 °C)
 • Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
 • Măsurare spot: 2–20 EV
Corespondenţă măsurare expunere CPU
Mod Moduri automate (i automat; j automat, fără bliţ); mod automat program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod automat prioritate de diafragmă (A); manual (M); moduri scenă (k portret; m sport; n close-up; o portret de noapte); moduri efecte speciale (% vedere nocturnă; S foarte intens; T artă pop; U ilustraţie foto; ' efect aparat foto jucărie; ( efect de miniaturizare; 3 culoare selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă)
Compensare expunere Poate fi reglată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 EV în modurile P, S, A, M, scenă şi %
Blocare expunere Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul A (L)
Sensibilitate ISO (indice de expunere recomandat) ISO 100–25600 în paşi de 1 EV. Control sensibilitate ISO automat disponibil
D-Lighting activ Activat, dezactivat
Focalizare
  Focalizare automată Modulul cu senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 1000 cu detecție de fază TTL, 11 puncte de focalizare (inclusiv un senzor de tip încrucişat) şi dispozitiv de iluminare asistenţă AF (distanţă aprox. 0,5–3 m)
Interval de detecţie –1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo obiectiv
 • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); selecţie AF-S/AF-C automată (AF-A); urmărirea focalizării predictive activată automat în funcţie de starea subiectului
 • Focalizare manuală (MF): Poate fi folosit telemetrul electronic
Punct focalizare Poate fi selectat dintre 11 puncte de focalizare
Mod zonă AF Punct unic AF, zonă dinamică AF, zonă AF automată, urmărire 3D (11 puncte)
Blocare focalizare Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin apăsarea butonului A (L)
Bliţ
  Bliţ încorporat

i, k, n, o, S, T, U, ': Bliţ automat cu ridicare automată

P, S, A, M: Ridicare manuală cu buton de eliberare

Număr de ghid Aprox. 7, 8 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
Control bliţ TTL: Controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB cu 420 pixeli este disponibil cu bliţul încorporat; bliţul de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este utilizat cu măsurarea matricială şi central-evaluativă, iar bliţul i-TTL standard pentru SLR digital cu măsurarea spot
Mod bliţ Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă automată, sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivat
Compensare bliţ Poate fi reglată cu −3–+1 EV în trepte de 1/3 EV în modurile P, S, A, M şi scenă
Indicator bliţ pregătit Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea bliţ opţională este complet încărcată; clipeşte după ce bliţul s-a declanşat la capacitate maximă
Cuplă accesorii Cuplă ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi blocare de siguranţă
Sistem creativ de iluminare Nikon (CLS) Control bliţ i-TTL, iluminare avansată fără fir controlată optic, comunicare informații culoare, asistenţă AF pentru AF zone multiple
Terminal de sincronizare Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Balans de alb
  Balans de alb Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală, toate cu excepţia presetării manuale cu reglare fină.
Vizualizare în timp real
  Servo obiectiv
 • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F)
 • Focalizare manuală (MF)
Mod zonă AF AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
Focalizare automată AF cu detectarea contrastului oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat punctul de focalizare când este selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Selectare automată scenă Disponibilă în modurile i şi j
Film
  Măsurare Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine principal
Metodă de măsurare Matricială
Dimensiune cadru (pixeli) şi cadenţă cadre
 • 1.920 × 1.080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p
 • 1.280 × 720; 60p, 50p

Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi 23,976 fps; opţiunile acceptă atât calitatea imaginii ridicat, cât şi normal

Format fişier MOV
Compresie video Codare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare audio Microfon monaural încorporat; sensibilitate reglabilă
Sensibilitate ISO ISO 100–25600
Monitor
  Monitor 7,5 cm (3 in), aprox. 921.000 puncte (VGA), monitor TFT LCD cu un unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru aprox. 100% şi reglarea luminozităţii
Redare
  Redare Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 imagini sau calendar) cu zoom redare, tăiere în zoom redare, zoom redare faţă, redare film, prezentare diapozitive fotografii şi/sau filme, afişaj histograme, zone luminoase, informaţii fotografie, afişaj date de locaţie, rotire automată a imaginii, evaluare imagine şi comentariu imagine (până la 36 de caractere)
Interfaţă
  USB USB Hi-Speed cu conector micro-USB; se recomandă conectarea la portul USB încorporat
Ieşire HDMI Conector HDMI tip C
Bluetooth
  Protocoale de comunicare Specificație Bluetooth versiunea 4.1
Frecvenţă de operare
 • Bluetooth: 2.402-2.480 MHz
 • Bluetooth Low Energy: 2.402-2.480 MHz
Putere maximă la ieșire
 • Bluetooth: 1,2 dBm (EIRP)
 • Bluetooth Low Energy: 1,2 dBm (EIRP)
Rază de acţiune (fără obstacole) Aproximativ 10 m fără interferenţe; distanţa poate varia în funcţie de intensitatea semnalului şi de prezenţa sau lipsa obstacolelor
Sursă de alimentare
  Acumulator Un acumulator Li-ion EN-EL14a
  Adaptor la reţeaua electrică Adaptor la reţeaua electrică EH-5c/EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5A (disponibile separat)
Montură trepied
  Montură trepied 1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni/greutate
  Dimensiuni (L × Î × A) Aprox. 124 × 97 × 69,5 mm
  Greutate Aprox. 415 g cu acumulatorul şi cardul de memorie, dar fără capacul corpului; aprox. 365 g (numai corpul aparatului foto)
Mediu de operare
  Temperatură 0 °C–40 °C
  Umiditate 85% sau mai puţin (fără condens)
 • Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau orientările Camera and Imaging Products Association (CIPA).
 • Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
 • Imaginile de exemplificare afișate pe aparatul foto și imaginile și ilustrațiile din manual au doar scop informativ.
 • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.

Încărcător acumulator MH-24

Putere consumată nominală 100–240 V c.a., 50/60 Hz, maximum 0,2 A
Putere nominală 8,4 V c.c./0,9 A
Acumulatori acceptaţi Acumulatori Li-ion EN-EL14a Nikon
Timp de încărcare Aprox. 1 oră şi 50 minute la o temperatură ambientală de 25 °C când este complet descărcat
Temperatură de funcţionare 0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × Î × A) Aprox. 70 × 26 × 97 mm, fără adaptorul pentru priză
Greutate Aprox. 96 g, fără adaptorul pentru priză

Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:

m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație dublă).

Acumulator Li-ion EN-EL14a

Tip Acumulator litiu-ion
Capacitate nominală 7,2 V/1.230 mAh
Temperatură de funcţionare 0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × Î × A) Aprox. 38 × 53 × 14 mm
Greutate Aprox. 49 g, fără capacul terminal

Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.

Standarde aplicabile

 • DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File Systems (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) (DCF) este un standard frecvent utilizat în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
 • Exif versiunea 2.3: Aparatul foto D3500 este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras–Format fişier imagine interschimbabil pentru aparatele foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii când imaginile sunt transferate pe imprimante compatibile Exif.
 • PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care permite transferul fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor pe un computer.
 • HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un standard pentru interfeţe multimedia folosit în aparatele electronice pentru publicul larg şi în dispozitivele AV care pot transmite date audiovizuale şi semnale de control către dispozitive compatibile HDMI printr-o conexiune unică prin cablu.

Informaţii privind mărcile comerciale

IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată Cisco Systems, Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă. Windows este fie marcă comercială înregistrată, fie marcă comercială Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad® şi iPod touch® sunt mărci comerciale Apple Inc. înregistrate în SUA şi/sau în alte ţări. Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0 Atribuire. Sigla PictBridge este o marcă comercială. Siglele SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate HDMI Licensing LLC.

Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub licenţă.

Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Marcaj de conformitate

Standardele cărora li se conformează aparatul foto pot fi văzute folosind opţiunea Marcaj de conformitate din meniul setare (0 Marcaj de conformitate).

Licenţă FreeType (FreeType2)

Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project © 2012 (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.

Licenţă MIT (HarfBuzz)

Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project © 2018 (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.