Această secţiune enumeră indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor şi pe monitor.

Pictograme de avertizare

Un d care clipeşte pe monitor sau un s care clipeşte în vizor indică faptul că un avertisment sau un mesaj de eroare poate fi afişat pe monitor apăsând butonul W (Q).

Indicator Soluţie
Monitor Vizor
Obiectivul nu este ataşat

F/s

(clipeşte)

Înainte de a realiza fotografii, rotiţi inelul de zoom pentru a extinde obiectivul.

F

(clipeşte)

Este ataşat un obiectiv cu buton corp obiectiv retractabil având corpul obiectivului retras (0 Obiective cu butoane corp obiectiv retractabil). Apăsaţi butonul corpului obiectivului retractabil şi rotiţi inelul de zoom pentru a extinde obiectivul.
Declanşare dezactivată. Reîncărcaţi acumulatorul.

d/s

(clipeşte)

Opriți aparatul foto și reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul (0 Încărcarea acumulatorului, Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie).
Acest acumulator nu se poate utiliza. Acesta nu comunică în mod adecvat cu aparatul foto. Pt. a utiliza în siguranţă ap. foto, alegeţi un acumulator conceput special pt. acesta.

d

(clipeşte)

Utilizaţi un acumulator aprobat de Nikon (0 Alte accesorii).
Eroare de iniţializare. Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l.

d/k

(clipeşte)

Opriți aparatul foto, scoateți și înlocuiți acumulatorul și apoi porniți din nou aparatul foto (0 Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie, Setarea aparatului foto).
Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut. Finalizaţi operaţia şi opriţi imediat aparatul foto. Încheiați curățarea, opriți aparatul foto și reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul (0 Utilizaţi o sursă de alimentare sigură).
Ceasul nu este setat

s

(clipeşte)

Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 Setarea aparatului foto, Fus orar şi dată).
Niciun card de mem. introdus

S/s

(clipeşte)

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că respectivul card este introdus corect (0 Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie).

Cardul de memorie este blocat.

Glisaţi elementul de blocare la poziţia „scriere”.

(

(clipeşte)

Cardul de memorie este blocat (protejat la scriere). Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al cardului în poziţia „write (scriere)”.
Nu este disponibil când cardul Eye-Fi este blocat.

(/k

(clipeşte)

Cardul Eye-Fi este blocat (protejat la scriere). Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al cardului în poziţia „write (scriere)”.

Imposibil de accesat acest card de memorie.

Introduceţi alt card.

(/k

(clipeşte)

Acest card nu este formatat.
Formatați cardul.

T

(clipeşte)

Formataţi cardul sau opriţi aparatul foto şi introduceţi un card de memorie nou (0 Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie, Formatare card memorie).
Cardul este plin

j/A/s

(clipeşte)

(clipeşte)

Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată). Schimbaţi compoziţia sau focalizaţi manual (0 Blocare focalizare, Focalizare manuală).
Subiectul este prea luminos

s

(clipeşte)

Sub. este prea întunecat
Fără „Bulb” în modul S

A/s

(clipeşte)

Modificaţi timpul de expunere sau selectaţi modul M (0 Mod S (mod automat prioritate de timp), Mod M (manual)).
Fără „Timp” în modul S

&/s

(clipeşte)

N

(clipeşte)

Bliţul s-a declanşat la putere maximă. Verificaţi fotografia pe monitor; dacă este subexpusă, reglaţi setările şi încercaţi din nou.

N/s

(clipeşte)

Eroare. Apăsaţi din nou butonul de declanşare.

O

(clipeşte)

Declanşaţi obturatorul. Dacă eroarea persistă sau apare frecvent, consultaţi reprezentantul de service autorizat Nikon.
Eroare de pornire. Contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon. Consultaţi reprezentantul de service autorizat Nikon.
Eroare de măsurare
Imposibil de pornit vizualizarea în timp real.
Aşteptaţi să se răcească aparatul foto.
Aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească înainte de a relua vizualizarea în timp real sau înregistrarea filmului.
Dosarul nu conţine nicio imagine. Folderul selectat pentru redare nu conţine imagini. Selectaţi un folder care conţine imagini din meniul Dosar redare sau introduceţi un card de memorie care conţine imagini (0 Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie, Dosar redare).
Imposibil de afişat acest fişier. Fișierul a fost editat pe computer sau nu se conformează standardelor DCF şi nu poate fi redat pe aparatul foto.
Imposibil de selectat acest fişier. Imaginile create cu alte dispozitive nu pot fi retuşate (0 Retușare).
Acest film nu poate fi editat.
Nicio imagine pentru retuşare. Cardul de memorie nu conţine imagini NEF (RAW) care să fie utilizate cu Procesare NEF (RAW) (0 Procesare NEF (RAW)).
Accesul la reţea nu este disponibil până când aparatul foto nu se răceşte. Opriţi aparatul foto şi încercaţi din nou după ce aţi aşteptat să se răcească.
Verificaţi imprimanta. Verificaţi imprimanta. Pentru a relua, selectaţi Continuare (dacă este disponibilă) *.
Verificaţi hârtia. Hârtia nu este de dimensiunea selectată. Introduceţi hârtia de dimensiunea corectă şi selectaţi Continuare *.
Blocaj de hârtie. Eliminaţi blocajul hârtiei şi selectaţi Continuare *.
Hârtia a fost epuizată. Introduceţi hârtie de dimensiunea selectată şi selectaţi Continuare *.
Verificaţi alimentarea cu cerneală. Verificaţi cerneala. Pentru a relua, selectaţi Continuare *.
Cerneala a fost epuizată. Înlocuiţi cerneala şi selectaţi Continuare *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.