Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate din meniurile aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.

Buton G

1 File
2

Opţiuni meniu

Opţiuni în meniul curent.

3 Setările curente sunt indicate prin pictograme.
4 Cursorul indică poziţia în meniul curent.
5 Pictogramă ajutor (0 Pictograma d (ajutor))

File

Alegeţi dintre următoarele meniuri:

Utilizarea meniurilor aparatului foto

Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin meniurile aparatului foto.

 • 1: deplasaţi cursorul în sus
 • 3: deplasaţi cursorul în jos
 • 4: anulați și reveniți la meniul precedent
 • 2: selectați elementul evidențiat sau afișați meniul secundar
 • Buton J: selectaţi elementul evidenţiat

Pictograma d (Ajutor)

Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, poate fi afişată o descriere a opţiunii sau meniului selectat în acel moment prin apăsarea butonului W (Q). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj. Apăsaţi W (Q) din nou pentru a reveni la meniuri.

Buton W (Q)

Navigarea prin meniuri

Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.

 1. Afişaţi meniurile.

  Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.

  Buton G

 2. Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent.

  Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru meniul curent.

 3. Selectaţi un meniu.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.

 4. Poziţionaţi cursorul în meniul selectat.

  Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul selectat.

 5. Evidenţiaţi un element din meniu.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din meniu.

 6. Afişaţi opţiunile.

  Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul selectat din meniu.

 7. Evidenţiaţi o opţiune.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.

 8. Selectaţi elementul evidenţiat.

  Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat. Pentru a ieşi fără a face o selecţie, apăsaţi butonul G.

Reţineţi următoarele:

 • Elementele din meniu care sunt afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în acel moment.
 • În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt anumite cazuri în care selecţia poate fi făcută numai prin apăsarea J.
 • Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate (0 Butonul de declanşare).