Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru autoportrete sau fotografii de grup care includ şi fotograful. Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă stabilă, plană.

  1. Apăsaţi butonul s (E).

    Buton s (E)

  2. Selectaţi modul E (Autodeclanşator).

    Evidenţiaţi E (Autodeclanşator) şi apăsaţi J.

  3. Încadraţi fotografia.

  4. Faceţi fotografia.

    Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza şi apoi apăsaţi butonul până la capăt. Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va începe să clipească şi se va auzi un bip. Cu două secunde înainte ca fotografia să fie efectuată, indicatorul luminos nu va mai clipi, iar frecvenţa bipului se va intensifica. Obturatorul se va declanşa la zece secunde de la pornirea temporizatorului.

Reţineţi că este posibil ca temporizatorul să nu pornească sau să nu fie făcută o fotografie dacă aparatul foto nu poate focaliza sau în alte situaţii în care obturatorul nu poate fi declanşat. Pentru a opri temporizatorul fără a face o fotografie, opriţi aparatul foto.

Acoperiţi vizorul

Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să apară în fotografii sau să interfereze cu expunerea atunci când faceţi fotografii fără a ţine ochiul pe vizor, vă recomandăm să acoperiţi vizorul cu mâna sau cu alte obiecte, cum ar fi capacul ocular opţional (0 Accesorii ocular vizor). Pentru a ataşa capacul, scoateţi vizorul din cauciuc (q) şi introduceţi capacul aşa cum este arătat (w). Când scoateţi vizorul din cauciuc, ţineţi bine aparatul foto.

Vizor din cauciuc

Capac ocular

Utilizarea bliţului încorporat

Înainte de a face o fotografie cu bliţul în moduri care necesită ridicarea manuală a bliţului, apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul şi aşteptaţi ca indicatorul M să fie afişat în vizor (0 Blițul încorporat). Fotografierea va fi întreruptă dacă bliţul este ridicat după ce autodeclanşatorul a pornit.

Opţiunea Autodeclanşator a meniului setare

Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului şi a numărului de fotografii făcute, consultaţi opţiunea Autodeclanşator din meniul setare (0 Autodeclanşator).