Pentru a afişa meniul setare, apăsaţi G şi selectaţi fila B (meniu setare).

Buton G

 

 

Opţiuni meniu setare

Meniul setare conţine următoarele opţiuni:

Opţiune Implicit
Resetare opţiuni setare
Formatare card memorie
Înregistrare dată Dezactivată
Fus orar şi dată 1
  Sincroniz. cu dispozitiv inteligent Dezactivat
Timp economisire lumină zi Dezactivat
Limbă (Language) 1
Luminozitate monitor 0
Format afişare informaţii
  AUTO/SCENE/EFFECTS Grafic
P/S/A/M Grafic
Afişaj informaţii automat Activată
Temporiz. oprire automată Normal
Autodeclanşator
  Întârziere autodeclanşator 10 s
Număr de fotografii 1
Bloc. oglindă sus pt. curăţare 2
Foto. ref. elim. praf imagine
Comentariu imagine
Informaţii drept de autor
Bip Redus
Reducerea efectului de clipire Automat
Butoane
  Asociere buton AE-L / AF-L Blocare AE/AF
Buton declanşare AE-L Dezactivat
Activare AF Activare
Telemetru Dezactivat
Inel focal. manuală în mod AF 3 Activare
Ordine numere fişiere Dezactivată
Dosar stocare
Denumirea fişierului DSC
HDMI
  Rezoluţie ieşire Automat
Control dispozitiv Activat
Date de locaţie
  Descărcare de pe disp. inteligent Nu
Poziţie
Mod avion Dezactivare
Conectare la dispozitiv inteligent
Trimitere către disp. intel. (auto) Dezactivată
Bluetooth
  Conexiune de reţea Dezactivare
Dispozitive împerecheate
Trimitere când este oprit Activată
Încărcare Eye-Fi 4 Activare
Marcaj de conformitate
Blocare decl. în lipsă card Declanşare blocată
Resetare totală setări
Versiune firmware

Opţiunea implicită variază în funcţie de ţara de achiziţie.

Nu este disponibilă când acumulatorul este descărcat.

Disponibilă numai cu obiectivele care acceptă acest element.

Disponibilă doar când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi (0 Încărcare Eye-Fi).

Notă: În funcţie de setările aparatului foto, este posibil ca unele elemente să fie colorate în gri şi să nu fie disponibile.