Bliţul încorporat poate fi folosit nu doar atunci când iluminarea naturală este inadecvată, ci şi pentru a umple umbrele şi subiectele cu fundal luminat sau pentru a adăuga o reflexie de lumină ochilor subiectului.

Moduri cu ridicare automată

În modurile i, k, n, o, S, T, U și ', blițul încorporat se ridică automat și se declanșează după cum este necesar.

 1. Alegeţi un mod bliţ.

  Ţinând apăsat butonul M (Y), rotiţi selectorul de comandă până când modul bliţ dorit este afişat.

  Buton M (Y)

  Selector de comandă

 2. Faceţi fotografii.

  Bliţul se va ridica după cum este necesar când butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi se va declanşa când se face o fotografie. Dacă bliţul nu se ridică automat, nu încercaţi să-l ridicaţi cu mâna. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea bliţului.

Moduri bliţ

Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:

 • No (automat): Când lumina este slabă sau subiectul este pe un fundal iluminat, bliţul se ridică automat când butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi se declanşează după cum este necesar. Nu este disponibil în modul o.
 • Njo (automat + reducere ochi roșii): Utilizați pentru portrete. Bliţul se ridică şi se declanşează după cum este necesar, însă, înainte de a se declanşa, se aprinde lumina de reducere ochi roşii pentru a ajuta la reducerea „ochilor roşii”. Nu este disponibil în modul o.
 • Njr (sinc. lentă automată + ochi roșii): Ca și în cazul automat cu reducere ochi roșii, cu excepția faptului că sunt utilizați timpi de expunere lungi pentru a surprinde iluminarea fundalului. Utilizaţi pentru portretele realizate noaptea sau la lumină slabă. Disponibil în modul o.
 • Nr (sincronizare lentă automată): Sunt utilizaţi timpi de expunere lungi pentru a surprinde iluminarea fundalului în fotografiile efectuate noaptea sau la lumină slabă. Disponibil în modul o.
 • j (fără bliţ): Bliţul nu se declanşează.

Afişajul informaţiilor

Modul bliț poate fi selectat și în afișajul informațiilor (0 Butonul R (Informații)).

Moduri cu ridicare manuală

În modurile P, S, A şi M, bliţul trebuie ridicat manual. Bliţul nu se va declanşa dacă nu este ridicat.

 1. Ridicaţi bliţul.

  Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul. Reţineţi că dacă este ataşată o unitate de bliţ opţională externă, bliţul încorporat nu se va ridica; treceţi la pasul 2.

  Buton M (Y)

 2. Alegeţi un mod bliţ.

  Ţinând apăsat butonul M (Y), rotiţi selectorul de comandă până când modul bliţ dorit este afişat.

  Buton M (Y)

  Selector de comandă

 3. Faceţi fotografii.

  Bliţul se va declanşa ori de câte ori se face o fotografie.

Moduri bliţ

Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:

 • N (bliţ de umplere): Bliţul se declanşează la fiecare fotografie.
 • Nj (reducere ochi roșii): Utilizați pentru portrete. Bliţul se declanşează la fiecare fotografie, însă, înainte de a se declanşa, se aprinde lumina de reducere ochi roşii pentru a ajuta la reducerea „ochilor roşii”.
 • Njp (sincronizare lentă + ochi roșii): Ca și în cazul „reducere ochi roșii” de mai sus, cu excepția faptului că timpul de expunere crește automat pentru a surprinde iluminarea fundalului noaptea sau la lumină slabă. Utilizaţi atunci când doriţi să includeţi iluminarea fundalului în portrete. Nu este disponibil în modurile S şi M.
 • Np (sincronizare lentă): Ca și în cazul „bliț de umplere” de mai sus, cu excepția faptului că timpul de expunere crește automat pentru a surprinde iluminarea fundalului noaptea sau la lumină slabă. Utilizaţi când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât şi fundalul. Nu este disponibil în modurile S şi M.
 • Nt (perdea posterioară + sincronizare lentă): Ca și în cazul „sincronizare perdea posterioară” de mai jos, cu excepția faptului că timpul de expunere crește automat pentru a surprinde iluminarea fundalului noaptea sau la lumină slabă. Utilizaţi când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât şi fundalul. Nu este disponibil în modurile S şi M.
 • Nq (sincronizare perdea posterioară): Bliţul se declanşează chiar înainte ca obturatorul să se închidă, creând o urmă de lumină în spatele surselor de lumină în mişcare aşa cum este arătat în dreapta jos. Nu este disponibil în modurile P şi A.

  Sincronizare perdea frontală

  Sincronizare perdea posterioară

Coborârea bliţului încorporat

Pentru a economisi energie când bliţul nu este utilizat, apăsaţi-l uşor în jos până când zăvorul se fixează pe poziţie cu un clic.

Bliţul încorporat

Scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a preveni formarea umbrelor. Bliţul are o rază de acţiune minimă de aproximativ 0,6 m şi nu poate fi utilizat în plaja macro a obiectivelor cu zoom cu funcţie macro. Utilizaţi obiective cu distanţe focale cuprinse între 18 mm și 300 mm; este posibil ca iluminarea periferică să scadă dacă se utilizează blițul cu obiective cu distanțe focale sub 18 mm.

Declanşarea obturatorului poate fi dezactivată pentru scurtă durată pentru a proteja bliţul după ce a fost utilizat pentru mai multe fotografii consecutive. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.

Timpi de expunere disponibili cu bliţul încorporat

Timpul de expunere este limitat la următoarele valori atunci când este utilizat bliţul încorporat:

Mod Timp de expunere
i, k, n, S, T, U, ', P, A 1/200–1/60 s
o 1/200–1 s
S 1/200–30 s
M 1/200–30 s, Bulb, Durată

Diafragmă, sensibilitate şi rază bliţ

Raza de acţiune a bliţului variază în funcţie de sensibilitate (echivalenţa ISO) şi diafragmă.

Diafragma la echivalent ISO de Rază de acţiune aproximativă
100 200 400 800 1.600 3.200 6.400 m
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 1,0–6,0
2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–4,2
2,8 4 5,6 8 11 0,6–3,0
4 5,6 8 11 0,6–2,1
5,6 8 11 0,6–1,5
8 11 0,6–1,1
11 0,6–0,7