Evaluaţi fotografii sau marcaţi-le drept candidate pentru ştergerea ulterioară. Evaluările pot fi vizualizate şi în ViewNX-i şi în Capture NX-D. Opţiunea evaluare nu este disponibilă cu imaginile protejate.

Evaluarea fotografiilor individuale

 1. Selectaţi o imagine.

  Afişaţi sau evidenţiaţi imaginea.

 2. Afişaţi opţiunile de redare.

  Apăsaţi butonul P pentru a afişa opţiunile de redare.

  Buton P

 3. Selectaţi Evaluare.

  Evidenţiaţi Evaluare şi apăsaţi 2.

 4. Alegeţi o evaluare.

  Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o evaluare de la zero la cinci stele sau selectaţi ) pentru a marca fotografia drept candidată pentru ştergerea ulterioară. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

Evaluarea mai multor fotografii

Folosiţi opţiunea Evaluare din meniul redare pentru a evalua mai multe fotografii.

 1. Selectaţi Evaluare.

  Evidenţiaţi Evaluare în meniul redare şi apăsaţi 2.

 2. Evaluaţi fotografii.

  Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenţia fotografii (pentru a vedea fotografia evidenţiată curent în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X) şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege o evaluare de la zero la cinci stele sau selectaţi ) pentru a marca fotografia drept candidată pentru ştergerea ulterioară. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.