Alegeţi acest mod pentru a menţine zgomotul aparatului foto la minimum. Nu se va auzi un bip când aparatul foto focalizează.

  1. Apăsaţi butonul s (E).

    Buton s (E)

  2. Selectaţi J (Declanşare silenţioasă).

    Evidenţiaţi J (Declanşare silenţioasă) şi apăsaţi J.

  3. Faceţi fotografii.

    Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Declanşare silenţioasă

În modul declanşare silenţioasă, oglinda nu revine cu clic înapoi pe poziţie în timp ce butonul de declanşare este complet apăsat, permiţând fotografului să controleze temporizarea clicului făcut de oglindă, care este, de asemenea, mai silenţios decât în modul cadru unic. În plus, nu se aude un bip indiferent de setarea selectată pentru opțiunea Bip în meniul setare.