1. Apăsaţi butonul K.

  Pe monitor va fi afişată o fotografie.

  Buton K

 2. Vizualizaţi fotografii suplimentare.

  Pot fi afişate fotografii suplimentare prin apăsarea 4 sau 2.

  Pentru a finaliza redarea şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

Ştergerea fotografiilor nedorite

Pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor, apăsaţi butonul O. Reţineţi că, odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate.

 1. Afişaţi fotografia.

  Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.

  Buton K

 2. Ştergeţi fotografia.

  Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge imaginea şi a reveni la redare.

  Buton O

Ştergere

Opţiunea Ştergere din meniul redare poate fi utilizată pentru a şterge mai multe imagini (0 Meniul redare).