Opţiunile Picture Control sunt combinaţii de setări prestabilite de procesare a imaginilor, care includ detalierea, claritatea, contrastul, luminozitatea, saturaţia şi nuanţa. Puteţi selecta o opţiune Picture Control care să se potrivească scenei sau puteţi personaliza setările pentru a se potrivi intenţiei dumneavoastră creative.

Selectarea unei opţiuni Picture Control

Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul scenei.

Opţiune Descriere
Q Standard Recomandată în majoritatea situaţiilor, această opţiune foloseşte procesarea standard pentru rezultate echilibrate.
R Neutră O alegere bună pentru fotografiile ce vor fi procesate sau retuşate ulterior, această opţiune foloseşte procesarea minimă pentru rezultate naturale.
S Intensă Alegeţi această opţiune pentru fotografii ce pun accent pe culori primare. Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de intensitate, de fotocopiere.
T Monocrom Realizaţi fotografii monocrome.
e Portret Procesaţi portrete pentru o piele cu textura naturală şi o senzaţie de rotunjime.
f Peisaj Produce peisaje şi imagini vibrante din oraşe.
q Uniform Alegeţi pentru fotografiile ce vor fi considerabil procesate sau retuşate ulterior. Se păstrează detaliile într-un interval larg de tonuri, de la zone luminoase la zone umbrite.
 1. Afişaţi opţiunile pentru Picture Control.

  Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi opţiunea Picture Control curentă şi apăsaţi J.

  Buton P

 2. Selectaţi o opţiune Picture Control.

  Evidenţiaţi o opţiune Picture Control şi apăsaţi J.

Modificarea opţiunilor Picture Control

Opţiunile Picture Control existente pot fi modificate pentru a se potrivi scenei sau scopului creativ al utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând Reglare rapidă sau faceţi reglări manuale ale setărilor individuale.

 1. Selectaţi o opţiune Picture Control.

  Evidenţiaţi Setare Picture Control în meniul fotografiere şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită şi apăsaţi 2.

 2. Reglaţi setările.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia setarea dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o valoare în trepte de 1 sau rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare în trepte de 0,25 (0 Setări Picture Control; opţiunile disponibile variază în funcţie de opţiunile Picture Control selectate). Repetaţi acest pas până când au fost reglate toate setările sau selectaţi o combinaţie presetată de setări folosind selectorul multiplu pentru a alege Reglare rapidă și apăsând 4 sau 2. Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O.

 3. Salvaţi modificările şi ieşiţi.

  Apăsaţi J.

  Opţiunile Picture Control care au fost modificate faţă de setările implicite sunt indicate printr-un asterisc („*”).

Setări Picture Control

Opţiune Descriere
Reglare rapidă Reduceţi sau exageraţi efectul opţiunii Picture Control selectate (reţineţi că aceasta resetează toate reglările manuale). Nu este disponibilă cu opţiunile Picture Control Neutră, Monocrom sau Uniform.
Reglări manuale Detaliere Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla automat claritatea în funcţie de tipul scenei.
Claritate Reglaţi manual claritatea sau selectaţi A pentru a lăsa aparatul foto să regleze automat claritatea. În funcţie de scenă, la anumite setări, este posibil să apară umbre în jurul obiectelor luminoase sau pot apărea halouri în jurul obiectelor întunecate. Claritatea nu se aplică la filme.
Contrast Reglaţi manual contrastul sau selectaţi A pentru a lăsa aparatul foto să regleze automat contrastul.
Luminozitate Creşteţi sau reduceţi luminozitatea fără estomparea detaliilor în zone luminoase sau în zone umbrite.
Saturaţie Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla automat saturaţia în funcţie de tipul scenei.
Nuanţă Reglaţi nuanţa.
Efecte filtru Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome (0 Efecte filtru (numai Monocrom)).
Nuanţare Alegeţi tonul folosit în fotografiile monocrome (0 Nuanţare (doar Monocrom)).

„A” (Automat)

Rezultatele pentru detalierea, claritatea, contrastul şi saturaţia automate variază în funcţie de expunere şi de poziţia şi dimensiunea subiectului în raport cu cadrul.

Comutarea între manual şi automat

Apăsaţi butonul X pentru a comuta înainte şi înapoi între manual şi automat (A) setările pentru detaliere, claritate, contrast şi saturaţie.

Setări anterioare

Indicatorul j de sub afişajul valorii din meniul setărilor opţiunilor Picture Control indică valoarea anterioară a setării. Utilizaţi-l ca referinţă atunci când reglaţi setările.

Efecte filtru (numai Monocrom)

Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru:

Opţiune Descriere
Y Galben Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Portocaliul produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un contrast mai mare decât portocaliul.
O Portocaliu
R Roşu
G Verde Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.

Nuanţare (doar Monocrom)

Prin apăsarea 3 atunci când este selectat Nuanţare se afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu este disponibil când este selectat B&W (alb-negru).