Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru întreg (0 Redare cadru întreg). Apăsaţi J pentru a porni redarea; poziţia curentă este indicată pe bara de progres a filmului.

1 Pictogramă 1
2 Lungime

 

3 Poziţie curentă/lungime totală
4 Bară de progres film
5 Volum
6 Ghid

Pot fi realizate următoarele operaţii:

Pentru a Descriere
Întrerupe Apăsaţi 3 pentru a întrerupe redarea.
Reda Apăsaţi J pentru a relua redarea când filmul este întrerupt sau în timpul derulării/avansării.
Derula/avansa Apăsaţi 4 pentru a derula, respectiv 2 pentru a avansa. Viteza creşte cu fiecare apăsare, de la 2× la 4× la 8× la 16×; ţineţi comanda apăsată pentru a sări la începutul sau la sfârşitul filmului (primul cadru este indicat de h în colţul din dreapta sus al monitorului, iar ultimul cadru este indicat de i). Dacă redarea este întreruptă, filmul se derulează sau avansează cadru cu cadru; menţineţi comanda apăsată pentru derulare sau avansare continuă.
Porni redarea cu încetinitorul Apăsaţi 3 în timp ce filmul este întrerupt pentru a porni redarea cu încetinitorul.
Sări 10 s Rotiţi selectorul de comandă cu o treaptă pentru a sări înainte sau înapoi 10 s.
Regla volumul Apăsaţi X pentru a creşte volumul, W (Q) pentru a-l reduce.
Reveni la redare cadru întreg Apăsaţi 1 sau K pentru a ieşi în redarea cadru întreg.