Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată în funcţie de cantitatea de lumină disponibilă. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât mai puţină lumină este necesară pentru a face o expunere, permiţând timpi de expunere mai mari sau diafragme mai mici. Alegerea Automat permite aparatului foto să seteze automat sensibilitatea ISO ca răspuns la condiţiile de iluminare; pentru utilizarea opţiunii automat în modurile P, S, A şi M, selectaţi Control sensibilitate ISO auto. pentru elementul Setări sensibilitate ISO din meniul fotografiere (0 Control sensibilitate ISO automat).

Mod Sensibilitate ISO
i, j, % Automat
P, S, A, M 100–25600 în paşi de 1 EV
Alte moduri de fotografiere Automat; 100–25600 în paşi de 1 EV
  1. Afişaţi opţiunile pentru sensibilitatea ISO.

    Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi sensibilitatea ISO curentă în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.

    Buton P

  2. Alegeţi o sensibilitate ISO.

    Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.