În redare cadru întreg, zoom redare, redare miniaturi şi redare calendar, butonul A (L) poate fi folosit pentru a proteja fotografiile împotriva ştergerii accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse folosind butonul O sau opţiunea Ştergere din meniul redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse atunci când cardul de memorie este formatat (0 Formatare card memorie).

Pentru a proteja o fotografie:

  1. Selectaţi o imagine.

    Afişaţi imaginea în redare cadru întreg sau în zoom redare sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor.

  2. Apăsaţi butonul A (L).

    Fotografia va fi marcată cu o pictogramă P. Pentru a îndepărta protecţia fotografiei astfel încât aceasta să poată fi ştearsă, afişaţi fotografia sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor şi apoi apăsaţi butonul A (L).

    Buton A (L)

Îndepărtarea protecţiei tuturor imaginilor

Pentru a îndepărta protecţia tuturor imaginilor din folderul sau folderele selectate curent în meniul Dosar redare (0 Dosar redare), apăsaţi în acelaşi timp butoanele A (L) şi O pentru aproximativ două secunde în timpul redării.