Pentru a afişa meniul fotografiere, apăsaţi G şi selectaţi fila C (meniu fotografiere).

Buton G

 

 

Opţiuni meniu fotografiere

Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni:

Opţiune Implicit
Resetare meniu fotografiere
Calitate imagine JPEG normal
Dimensiune imagine Mare
Setări sensibilitate ISO
  Sensibilitate ISO P, S, A, M 100
Alte moduri Automat
Control sensibilitate ISO auto. Activat
Sensibilitate maximă 25600
Timp expunere maxim Automat
Balans de alb Automat
  Fluorescent Fluorescent cu alb rece
Setare Picture Control Standard
Spaţiu culoare sRGB
D-Lighting activ Activată
Reducere zgomot Activată
Control vignetare Normal
Control automat al distors. Dezactivat
Mod focalizare
  Vizor AF servo automată
Vizualizare în timp real/film AF servo unică
Mod zonă AF
  Vizor n, 1, 2, 3 Punct unic AF
m Zonă dinamică AF
Alte moduri Zonă AF automată
Vizualizare în timp real/film k, o AF prioritate faţă
n AF zonă normală
Alte moduri AF zonă largă
Disp. ilum. asist. AF încorp. Activat
Măsurare Măsurare matricială
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ opţional TTL
VR optic * Activat
Setări film
  Dim. cadru/cadenţă cadre 1920×1080; 60p
Calitate film Normal
Microfon Sensibilitate automată
Reducere zgomot vânt Dezactivată
Setări manuale film Dezactivat

Disponibilă numai cu obiectivele care acceptă acest element.

Notă: În funcţie de setările aparatului foto, este posibil ca unele elemente să fie colorate în gri şi să nu fie disponibile.