Pentru a afişa meniul retuşare, apăsaţi G şi selectaţi fila N (meniu retuşare).

Buton G

 

 

Opţiuni meniu retuşare

Opţiunile din meniul retuşare sunt folosite pentru a crea copii decupate sau retuşate ale imaginilor existente. Meniul retuşare este afişat numai când în aparatul foto este introdus un card de memorie care conţine fotografii.

Disponibilă numai dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea P şi selectarea Retuşare când o imagine retuşată sau originală este afişată în redarea cadru întreg.

Crearea copiilor retuşate

Pentru a crea o copie retuşată:

 1. Afişaţi opţiunile pentru retuşare.

  Evidenţiaţi elementul dorit în meniul retuşare şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi o imagine.

  Evidenţiaţi o imagine şi apăsaţi J (pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X).

  Retuşare

  Este posibil ca aparatul foto să nu poată afişa sau retuşa imagini create cu alte dispozitive. Dacă imaginea a fost înregistrată la setări ale calităţii imaginii de NEF (RAW) + JPEG (0 Calitate imagine), opţiunile de retuşare se aplică numai copiei RAW.

 3. Selectaţi opţiunile pentru retuşare.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea referitoare la elementul selectat. Pentru a ieşi fără să creaţi o copie retuşată, apăsaţi G.

 4. Creaţi o copie retuşată.

  Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată. Cu excepţia paginii „numai imagine” din informaţii despre fotografie (0 Informaţii fotografie), copiile retuşate sunt indicate de o pictogramă Z.

Crearea copiilor retuşate în timpul redării

Pentru a crea o copie retuşată a imaginii curente afişate în redare cadru întreg (0 Redare cadru întreg), apăsaţi P, apoi evidenţiaţi Retuşare şi apăsaţi 2 şi selectaţi o opţiune pentru retuşare (cu excepţia Suprapunere imagine).

Retuşarea copiilor

Majoritatea opţiunilor pot fi aplicate copiilor create cu folosirea altor opţiuni de retuşare deşi, cu excepţia Suprapunere imagine şi Editare film > Alegere pct. pornire/oprire, fiecare opţiune poate fi aplicată numai o dată (reţineţi că editările multiple pot duce la pierderi ale detaliilor). Opţiunile care nu pot fi aplicate imaginii curente sunt colorate în gri şi nu sunt disponibile.

Calitate şi dimensiune imagine

Cu excepţia copiilor create cu Procesare NEF (RAW), Decupare şi Redimensionare, copiile au aceeaşi dimensiune ca şi originalul. Copiile redimensionate sau tăiate create din imagini JPEG au aceeaşi calitate ca şi originalul, în timp ce copiile create din imagini NEF (RAW) sunt salvate în format JPEG fine.