Opţiunea Prezentare diapozitive din meniul redare se utilizează pentru a afişa o prezentare de diapozitive cu fotografiile din folderul de redare curent (0 Dosar redare).

 1. Selectaţi Prezentare diapozitive.

  Evidenţiaţi Prezentare diapozitive în meniul redare şi apăsaţi 2.

 2. Porniţi prezentarea de diapozitive.

  Evidenţiaţi Pornire în meniul prezentării de diapozitive şi apăsaţi J.

  În cursul derulării prezentării diapozitivelor, pot fi realizate următoarele operaţiuni:

  Pentru a Descriere
  Sări înapoi/sări înainte Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul precedent, 2 pentru a sări la cadrul următor.
  Vizualiza informaţii suplimentare despre fotografii Apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica sau pentru a ascunde informaţiile afişate despre fotografii (0 Informaţii fotografie).
  Întrerupe Apăsaţi J pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive. Pentru a reporni, evidenţiaţi Repornire şi apăsaţi J.
  Creşte/reduce volumul Apăsaţi X în timpul redării filmului pentru a creşte volumul, respectiv W (Q) pentru a-l reduce.
  Ieşi în modul redare Apăsaţi K pentru a încheia prezentarea de diapozitive şi a ieși în modul redare.

La încheierea prezentării va fi afișată o casetă de dialog. Selectaţi Repornire pentru a reporni sau Ieşire pentru a reveni la meniul redare.

Opţiuni prezentare diapozitive

Înainte de a începe o prezentare de diapozitive, puteţi folosi opţiunile din meniul prezentare diapozitive pentru a selecta imaginile afişate în funcţie de tip sau evaluare şi pentru a alege cât timp este afişată fiecare imagine.

Tip imagine: Alegeţi dintre Imagini statice şi filme, Numai imagini statice, Numai filme şi După evaluare. Pentru a include numai imaginile cu evaluările selectate, evidenţiaţi După evaluare şi apăsaţi 2. Va fi afişată o listă cu evaluările; evidenţiaţi evaluările şi apăsaţi 2 pentru a selecta sau pentru a anula selecţia imaginilor cu evaluarea evidenţiată pentru a fi incluse în prezentarea diapozitivelor. Evaluările selectate sunt indicate printr-un semn de bifare. Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când evaluările dorite sunt selectate.

Interval între cadre: Alegeţi cât timp sunt afişate imaginile statice.