Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în redarea cadru întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula printre informaţiile despre fotografie aşa cum este prezentat mai jos. Reţineţi că „numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB, zonele luminoase şi datele de prezentare generală sunt afişate numai dacă opţiunea corespunzătoare este selectată pentru Opţiuni de afişare a redării (0 Opţiuni de afişare a redării). Datele de locaţie sunt afişate numai dacă sunt inserate în fotografie (0 Date de locaţie).

1 Informaţii fişier
2 Fără (numai imagine)
3 Prezentare generală
4 Date de locaţie
5 Date fotografiere
6 Histogramă RGB
7 Zone luminoase

Informaţii fişier

1 Stare protecţie
2 Indicator retuş
3 Marcare pentru încărcare
4 Număr cadru/număr total de imagini
5 Nume fişier
6 Calitate imagine
7 Dimensiune imagine
8 Ora înregistrării
9 Data înregistrării
10 Nume folder
11 Evaluare

Zone luminoase *

1 Zone luminoase imagine
2 Număr folder–număr cadru

Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone care pot fi supraexpuse).

Histogramă RGB

1 Histogramă (canal RGB). În toate histogramele, axa orizontală prezintă strălucirea pixelilor, iar axa verticală numărul de pixeli.
2 Histogramă (canal roşu)
3 Histogramă (canal verde)
4 Histogramă (canal albastru)
5

Balans de alb

Reglare fină balans de alb

Presetare manuală

Zoom redare

Pentru a mări fotografia atunci când este afişată histograma, apăsaţi X. Folosiți butoanele X şi W (Q) pentru a mări şi pentru a micşora şi derulaţi imaginea cu selectorul multiplu. Histograma va fi actualizată pentru a arăta doar datele pentru porţiunea de imagine vizibilă pe monitor.

Histograme

Histogramele aparatului foto au doar scop orientativ şi ar putea diferi de cele afişate de aplicaţiile pentru prelucrarea imaginilor. Mai jos sunt afişate câteva exemple de histograme:

Dacă imaginea conţine obiecte cu o gamă largă de luminozităţi, distribuirea tonurilor va fi relativ echilibrată.

Dacă imaginea este întunecată, distribuirea tonurilor va fi deplasată spre stânga.

Dacă imaginea este luminoasă, distribuirea tonurilor va fi deplasată spre dreapta.

Mărirea compensării expunerii deplasează distribuirea tonurilor spre dreapta, în timp ce micşorarea compensării expunerii deplasează distribuirea spre stânga. Histogramele pot oferi o idee estimativă referitoare la expunerea generală, atunci când iluminarea ambientală puternică îngreunează vizualizarea fotografiilor pe monitor.

Date fotografiere

1

Măsurare

Timp de expunere

Diafragmă

2

Mod fotografiere

Sensibilitate ISO 1

3 Compensare expunere
4 Distanţă focală
5 Date obiectiv
6

Mod focalizare

Obiectiv VR (reducere vibraţii) 2

7

Tip bliţ

Mod dispozitiv de comandă 2

8 Mod bliţ
9

Control bliţ

Compensare bliţ

10 Nume aparat foto

Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul automat al sensibilităţii ISO pornit.

Afişat numai în fotografiile realizate cu accesorii care acceptă această funcţie.

11

Balans de alb

Reglare fină balans de alb

Presetare manuală

12 Spaţiu culoare
13 Picture Control *

Elementele afişate variază în funcţie de opţiunea Picture Control selectată.

14 Reducere zgomot
15 D-Lighting activ *
16 Control vignetare
17 Istoric retuş
18 Comentariu imagine

AUTO este afişat dacă fotografia a fost realizată cu D-Lighting activ activat.

19 Numele fotografului *
20 Deţinător drepturi de autor *

Informaţiile privind drepturile de autor sunt afişate numai dacă au fost înregistrate împreună cu fotografia folosind opţiunea Informaţii drept de autor din meniul setare.

Date prezentare generală

1 Număr cadru/număr total de imagini
2 Marcare pentru încărcare
3 Stare protecţie
4 Indicator retuş
5 Nume aparat foto
6 Indicator comentariu imagine
7 Indicator date de locaţie
8 Histogramă care arată distribuirea tonurilor în imagine (0 Histograme).
9 Calitate imagine
10 Dimensiune imagine
11 Nume fişier
12 Ora înregistrării
13 Data înregistrării
14 Nume folder
15 Evaluare
16 Măsurare
17 Mod fotografiere
18 Timp de expunere
19 Diafragmă
20 Sensibilitate ISO 1
21 Distanţă focală
22 D-Lighting activ 2
23 Picture Control
24 Spaţiu culoare
25 Mod bliţ
26

Compensare bliţ

Mod dispozitiv de comandă 3

27

Balans de alb

Reglare fină balans de alb

Presetare manuală

28 Compensare expunere

Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul automat al sensibilităţii ISO pornit.

AUTO este afişat dacă fotografia a fost realizată cu D-Lighting activ activat.

Afişat numai în fotografiile realizate cu accesorii care acceptă această funcţie.

Date de locaţie

Latitudinea, longitudinea şi alte date de locaţie sunt furnizate şi variază în funcţie de dispozitivul inteligent (0 Date de locație). În cazul filmelor, datele indică locul unde a început înregistrarea.