Această secţiune descrie cum să faceţi fotografii în modurile i şi j. i şi j sunt moduri automate simple în care majoritatea setărilor sunt controlate de aparatul foto ca răspuns la condiţiile de fotografiere; singura diferenţă între cele două moduri constă în faptul că bliţul nu se va declanşa în modul j.

 1. Rotiţi selectorul de moduri la i sau j.

  Selector moduri

  Fotografiile pot fi încadrate în vizor sau pe monitor (vizualizare în timp real). Pentru a porni vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live.

  Comutator vizualizare live

  Încadrarea fotografiilor în vizor

  Încadrarea fotografiilor pe monitor (vizualizare în timp real)

 2. Pregătiţi aparatul foto.

  Fotografiere prin vizor: Atunci când încadraţi fotografii în vizor, ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă, iar corpul aparatului foto sau obiectivul sprijiniţi-l cu mâna stângă. Lipiţi-vă coatele de părţile laterale ale pieptului.

  Vizualizare în timp real: Atunci când încadraţi fotografii pe monitor, ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă şi sprijiniţi obiectivul cu mâna stângă.

  Încadrarea fotografiilor în orientarea portret (pe înalt)

  Atunci când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi aparatul foto aşa cum este arătat mai jos.

  Încadrarea fotografiilor în vizor

  Încadrarea fotografiilor pe monitor

 3. Încadraţi fotografia.

  Fotografiere prin vizor: Încadraţi o fotografie în vizor cu subiectul principal în cel puţin unul din cele 11 puncte de focalizare.

  Punct focalizare

  Vizualizare în timp real: La setări implicite, aparatul foto detectează automat feţele şi selectează punctul de focalizare. Dacă nu este detectată nicio faţă, aparatul foto va focaliza pe subiectele din apropierea centrului cadrului.

  Punct focalizare

  Utilizarea unui obiectiv cu zoom

  Înainte de focalizare, rotiţi inelul de zoom pentru a regla distanţa focală şi pentru a încadra fotografia. Folosiţi inelul de zoom pentru a mări subiectul astfel încât acesta să acopere o zonă cât mai mare din cadru sau micşoraţi pentru a mări zona vizibilă din fotografia finală (selectaţi distanţe focale mai mari pe scala lungimii focale a obiectivului pentru a mări, respectiv distanţe focale mai mici pentru a micşora).

  Măriţi

  Micşoraţi

  Inel zoom

 4. Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

  Fotografiere prin vizor: Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza (dacă subiectul este slab luminat, este posibil ca bliţul să se ridice şi dispozitivul iluminare asistenţă AF să se aprindă). Când operaţiunea de focalizare este finalizată, se va auzi un bip (este posibil ca bipul să nu se audă dacă subiectul se mişcă) şi indicatorul imagine focalizată (I) va apărea în vizor.

  Indicator imagine focalizată

  Indicator imagine focalizată Descriere
  I Subiect focalizat.

  I

  (clipeşte)

  Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată).

  Vizualizare în timp real: Punctul de focalizare clipeşte verde în timp ce aparatul foto focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul de focalizare va fi afişat în culoarea verde; altfel, punctul de focalizare va clipi roşu.

 5. Fotografiaţi.

  Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a face fotografia. Indicatorul luminos acces card memorie se va aprinde şi fotografia va fi afişată pe monitor timp de câteva secunde. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos nu se stinge şi înregistrarea nu este completă.

  Indicator luminos acces card memorie

  Rotiţi comutatorul vizualizare live pentru a ieşi din vizualizarea în timp real.

Butonul de declanşare

Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Aparatul foto focalizează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Pentru a face fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Focalizaţi: apăsaţi la jumătate

Fotografiaţi: apăsaţi până la capăt

De asemenea, apăsarea butonului de declanşare la jumătate opreşte redarea şi pregăteşte aparatul foto pentru utilizarea imediată.

Selectare automată scenă (selector automat scenă)

Dacă este selectată vizualizarea în timp real în modul i sau j, aparatul foto va analiza automat subiectul şi va selecta modul potrivit de fotografiere când butonul de declanşare este apăsat la jumătate pentru a focaliza folosind focalizarea automată. Modul selectat este indicat pe monitor.

c Portret Subiecte portrete umane
e Close-up Subiecte apropiate de aparatul foto
f Portret de noapte Subiecte portret încadrate pe un fundal întunecat

Z Automat/

b Automat (fără bliț)

Subiecte care sunt potrivite pentru modul i sau j sau care nu se încadrează în categoriile enumerate mai sus

Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)

Afișajul vizorului se va dezactiva dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ opt secunde, reducând consumul acumulatorului. Pentru a reactiva afişajul, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Perioada de timp înainte ca temporizatorul standby să se oprească automat poate fi selectată folosind opţiunea Temporiz. oprire automată din meniul setare (0 Temporizatoare de oprire automată).

Exponometre dezactivate

Exponometre activate

Temporizatorul standby (vizualizarea în timp real)

Monitorul se va stinge dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ zece minute. Perioada de timp înainte ca monitorul să se stingă automat poate fi selectată folosind opţiunea Temporiz. oprire automată din meniul setare (0 Temporizatoare de oprire automată).

Bliţul încorporat

Dacă este nevoie de mai multă lumină pentru expunerea corectă în modul i, bliţul încorporat se va ridica automat când butonul de declanşare este apăsat la jumătate (0 Moduri cu ridicare automată). Dacă bliţul este ridicat, fotografiile pot fi efectuate numai când este afişat indicatorul bliţ pregătit (M). Dacă indicatorul bliţ pregătit nu este afişat, bliţul se încarcă; ridicaţi pentru scurt timp degetul de pe butonul de declanşare şi încercaţi din nou.

Când bliţul nu este folosit, readuceţi-l în poziţia închis apăsându-l uşor în jos până când zăvorul se fixează pe poziţie cu un clic.

Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real

Apăsaţi butonul X pentru a mări imaginea de pe monitor până la un maximum de aproximativ 8,3×. Va apărea o fereastră de navigare într-un cadru gri în colţul din dreapta jos al afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula spre zonele din cadru care nu sunt vizibile pe monitor sau apăsaţi W (Q) pentru a micşora. Apăsaţi J pentru a ieşi din zoom.

Buton X

Fereastră navigare

Fotografierea în vizualizarea în timp real

Cu toate că nu vor apărea în fotografia finală, marginile neregulate, franjurii de culoare, efectul moire şi punctele luminoase pot apărea pe monitor, în timp ce benzile luminoase pot apărea în unele zone cu indicatoare care clipesc şi alte surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este luminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată. În plus, pot apărea distorsiuni în cazul subiectelor în mişcare, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru. Clipirea şi benzile vizibile pe monitor la lumina produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau sodiu, pot fi reduse folosind Reducerea efectului de clipire (0 Reducerea efectului de clipire), deşi este posibil să mai fie vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere. Evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Vizualizarea în timp real se încheie automat dacă selectorul de moduri este rotit la g sau dacă acesta este rotit de la g la o altă setare.

Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să apară în fotografii sau să interfereze cu expunerea, vă recomandăm să acoperiţi vizorul cu mâna sau cu alte obiecte, cum ar fi capacul ocular opţional (0 Acoperiţi vizorul), înainte de a face fotografii fără a ţine ochiul pe vizor.

Expunere

În funcţie de scenă, expunerea poate fi diferită de cea care s-ar obţine dacă nu ar fi utilizată vizualizarea în timp real.

HDMI

Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv video HDMI, dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv. Dacă dispozitivul acceptă HDMI-CEC, selectaţi Dezactivat pentru opţiunea HDMI > Control dispozitiv din meniul setare (0 Controlarea aparatului foto cu telecomanda televizorului) înainte de a fotografia în vizualizarea în timp real.