Redare cadru întreg

Pentru a reda fotografiile, apăsaţi butonul K. Pe monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie. Pot fi afişate fotografii suplimentare prin apăsarea 4 sau 2; pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre fotografia curentă, apăsaţi 1 sau 3 (0 Informaţii fotografie). Dacă imaginea curentă este marcată cu pictograma 1 pentru a arăta că este un film, apăsarea J porneşte redarea filmului (0 Vizualizarea filmelor).

Buton K

Moduri redare

Apăsaţi W (Q) pentru a „micşora” de la redare cadru întreg la vizualizarea unei miniaturi. Numărul de imagini afişate creşte de fiecare dată când butonul este apăsat până la maximum 72. Pentru a vizualiza fotografiile făcute la date selectate, apăsaţi W (Q) atunci când sunt afişate 72 de imagini (redare calendar).

Buton W (Q)

Redare cadru întreg

X 

 W (Q)

Redare miniaturi

X 

 W (Q)

Redare calendar

Redare miniaturi

Numărul de imagini afişate creşte de la 4 la 9 la 72 de fiecare dată când este apăsat butonul W (Q) şi scade cu fiecare apăsare a butonului X. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia imagini.

Redare calendar

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia date în lista datelor; fotografiile realizate la data selectată vor apărea în lista miniaturilor. Apăsarea butonului J sau W (Q) poziţionează cursorul în lista miniaturilor, unde puteţi folosi selectorul multiplu pentru a selecta imagini pentru redarea în cadru întreg, zoom redare (0 O privire mai de aproape: Zoom redare), protejare (0 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii) sau pentru ștergere (0 Ştergerea fotografiilor) sau puteți apăsa şi menţine apăsat butonul X pentru a vizualiza fotografia evidenţiată curent în cadru întreg. Apăsaţi butonul W (Q) pentru a reveni la lista datelor. Pentru a ieşi către redare 72 de cadre, apăsaţi butonul X când cursorul se află în lista datelor.

Listă date

Listă miniaturi

Butonul P

Apăsarea butonului P în redare cadru întreg, miniaturi sau calendar afişează opţiunile enumerate mai jos. Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a vizualiza opţiunile.

Buton P

  • Evaluare: Evaluaţi imaginea curentă (0 Evaluarea fotografiilor individuale).
  • Retuşare (numai fotografii): Utilizaţi opţiunile din meniul retuşare (0 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate) pentru a crea o copie retuşată a fotografiei curente.
  • Editare film (numai filme): Editaţi filme utilizând opţiunile din meniul editare film (0 Editarea filmelor). Filmele pot fi editate şi prin apăsarea butonului P când redarea filmului este întreruptă.
  • Select. pt. trimit. la disp. intel./desel. (numai fotografii): Selectaţi fotografii pentru a le încărca pe un dispozitiv inteligent.

Pentru a ieşi din meniul butonului P şi a reveni la redare, apăsaţi din nou butonul P.