Pentru a alege modul în care este declanşat obturatorul (modul de declanşare), apăsaţi butonul s (E), apoi folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia opţiunea dorită şi apăsaţi J.

Buton s (E)

Mod Descriere
8 Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat.
s Continuu: Aparatul foto face fotografii cât timp butonul de declanşare este apăsat (0 Declanşare continuă (mod serie)).
J Declanșare silențioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că zgomotul aparatului foto este redus (0 Declanșare silențioasă).
E Autodeclanşator: Faceţi fotografii cu autodeclanşatorul (0 Mod autodeclanşator).