Pentru a afişa meniul setări recente, apăsaţi G şi selectaţi fila m (setări recente).

Buton G

 

 

Meniul setări recente enumeră ultimele 20 de setări folosite. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta.

Ştergerea elementelor din meniul setări recente

Pentru a şterge un element din meniul setări recente, evidenţiaţi-l şi apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O din nou pentru a şterge elementul selectat.