Pentru a şterge fotografia curentă, apăsaţi butonul O. Pentru a şterge mai multe fotografii selectate, toate fotografiile realizate la o anumită dată sau toate fotografiile din folderul de redare curent, folosiţi opţiunea Ştergere din meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate. Reţineţi că imaginile protejate nu pot fi şterse.

În timpul redării

Apăsaţi butonul O pentru a şterge fotografia curentă.

 1. Apăsaţi butonul O.

  Va fi afişat un dialog de confirmare.

  Buton O

 2. Apăsaţi din nou butonul O.

  Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul O din nou. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul K.

Redare calendar

În timpul redării calendar, puteţi şterge toate fotografiile realizate la o dată selectată prin evidenţierea datei din lista datelor şi apăsarea butonului O (0 Redare calendar).

Meniul redare

Opţiunea Ştergere din meniul redare conţine următoarele opţiuni. Reţineţi că, în funcţie de numărul de imagini, este posibil să fie necesară o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.

Opţiune Descriere
Q Selectate Ştergeţi imaginile selectate.
n Selectare dată Ştergeţi toate fotografiile făcute la o dată selectată (0 Selectare dată: Ștergerea fotografiilor făcute la o dată selectată).
R Toate Ştergeţi toate imaginile din folderul selectat curent pentru redare (0 Dosar redare).

Selectate: Ștergerea fotografiilor selectate

 1. Selectaţi imaginea evidenţiată.

  Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o imagine şi apăsaţi butonul W (Q) pentru a selecta sau anula selecţia (pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X). Imaginile selectate sunt marcate cu o pictogramă O. Repetaţi de câte ori doriţi pentru a selecta fotografii suplimentare.

  Buton W (Q)

 2. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

  Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.

Selectare dată: Ștergerea fotografiilor făcute la o dată selectată

 1. Selectaţi date.

  Evidenţiaţi o dată şi apăsaţi 2 pentru a selecta toate fotografiile făcute la data evidenţiată. Datele selectate sunt indicate prin semne de bifare. Repetaţi de câte ori doriţi pentru a selecta date suplimentare; pentru a anula selecţia unei date, evidenţiaţi-o şi apăsaţi 2.

 2. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

  Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.