Filmele pot fi înregistrate în modul vizualizare în timp real.

 1. Rotiţi comutatorul vizualizare live.

  Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.

  Comutator vizualizare live

  Pictograma 0

  O pictogramă 0 indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.

  Înainte de înregistrare

  Dacă folosiţi un obiectiv tip E sau PC-E NIKKOR (0 Obiective CPU compatibile, Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D), puteţi alege diafragma pentru modurile A şi M în timpul vizualizării în timp real (0 Mod A (mod automat prioritate de diafragmă), Mod M (manual)). Alte obiective nu permit modificări ale diafragmei când este activă vizualizarea în timp real; reglaţi diafragma înainte de a porni vizualizarea în timp real.

 2. Focalizaţi.

  Încadraţi primul cadru şi focalizaţi. Reţineţi că numărul de subiecte care pot fi detectate în AF prioritate faţă scade în timpul înregistrării filmelor.

 3. Porniţi înregistrarea.

  Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a porni înregistrarea. Pe monitor sunt afişate un indicator de înregistrare şi timpul disponibil. Sunetul este înregistrat prin intermediul microfonului încorporat; aveți grijă să nu acoperiţi microfonul în timpul înregistrării. Cu excepţia modurilor i şi j, expunerea poate fi blocată prin apăsarea butonului A (L) (0 Blocare expunere automată) sau (în modurile scenă, P, S, A şi %) poate fi modificată cu până la ±3 EV în paşi de 1/3 EV prin apăsarea butonului E (N) şi rotirea selectorului de comandă (0 Compensare expunere; reţineţi că, în funcţie de luminozitatea subiectului, este posibil ca modificările expunerii să nu aibă un efect vizibil).

  Buton înregistrare film

  Timp rămas

  Indicator înregistrare

 4. Încheiaţi înregistrarea.

  Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a încheia înregistrarea. Înregistrarea se va încheia automat când se atinge dimensiunea maximă, cardul de memorie este plin sau este selectat un alt mod.

 5. Încheiaţi vizualizarea în timp real.

  Rotiţi comutatorul vizualizare live pentru a încheia vizualizarea în timp real.

Vizualizarea tăierii filmului

Pentru a vizualiza tăierea filmului în vizualizarea în timp real, apăsaţi butonul R pentru a selecta „afişare indicatori film”, „ascundere indicatori film” sau „reţea încadrare” (0 Vizualizarea în timp real şi modul film).

Realizarea fotografiilor în timpul înregistrării unui film

Pentru a încheia înregistrarea filmului, a face o fotografie şi a ieşi în vizualizarea în timp real, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt şi menţineţi-l în această poziţie până când obturatorul se declanşează.

Dimensiune maximă

Dimensiunea maximă pentru fişierele individuale film este de 4 GB (pentru timpii maximi de înregistrare, consultaţi „Setări film” (0 Setări film)); reţineţi că, în funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie, filmarea se poate încheia înainte de atingerea acestei dimensiuni (0 Carduri de memorie aprobate).

Înregistrarea filmelor

Clipirea, benzile sau distorsiunile pot fi vizibile pe monitor şi în filmul final la lumina produsă de lămpile fluorescente, cu vapori de mercur sau de sodiu sau cu subiecte în mişcare, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează în plan orizontal cu viteză mare prin cadru (pentru informaţii privind reducerea efectului de clipire şi a dungilor, consultaţi Reducerea efectului de clipire; 0 Reducerea efectului de clipire). De asemenea, pot să apară margini neregulate, culori false, efect moire şi puncte luminoase. Pot apărea zone sau benzi luminoase în unele zone ale cadrului datorită indicatoarelor care clipesc şi altor surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este luminat scurt timp de un bliţ sau altă sursă de lumină strălucitoare, de scurtă durată. Evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Reţineţi că este posibil să apară zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neprevăzute dacă măriţi în vizualizarea prin obiectiv (0 Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real) în modul film.

Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul în timpul înregistrării. Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra zgomotul obiectivului în timpul focalizării automate şi al reducerii vibraţiilor.

Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită în timpul înregistrării filmelor.

Măsurarea matricială este folosită indiferent de metoda de măsurare selectată. Timpul de expunere şi sensibilitatea ISO sunt reglate automat cu excepţia cazului în care este selectat Activat pentru Setări manuale film (0 Setări film) şi aparatul foto este în modul M.

Butonul P

Când sunt afişaţi indicatorii de film prin apăsarea butonului R în modul vizualizare în timp real, următoarele setări pot fi accesate prin apăsarea butonului P:

Sensibilitatea ISO va fi afişată în locul compensării expunerii în cazul în care este selectat Activat pentru Setări film > Setări manuale film (0 Setări film) în modul M.

Buton P

Setări film

Folosiţi opţiunea Setări film din meniul fotografiere (0 Setări film) pentru a regla următoarele setări.

 • Dim. cadru/cadenţă cadre şi Calitate film: Lungimea maximă variază în funcţie de opţiunile selectate.

  Calitate film Dim. cadru/cadenţă cadre 1 Dimensiune maximă 2
  Calitate înaltă L 1920×1080; 60p 10 min
  M 1920×1080; 50p
  N 1920×1080; 30p 20 min
  O 1920×1080; 25p
  P 1920×1080; 24p
  Q 1280× 720; 60p
  R 1280× 720; 50p
  Normal t 1920×1080; 60p 20 min
  u 1920×1080; 50p
  r 1920×1080; 30p 29 min 59 s
  s 1920×1080; 25p
  k 1920×1080; 24p
  l 1280× 720; 60p
  o 1280× 720; 50p

  Valoare înregistrată. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt de 59,94, 50, 29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps.

  La redare, filmele înregistrate în modul efect de miniaturizare au lungimea de până la trei minute.

 • Microfon: Activaţi sau dezactivaţi microfonul încorporat sau reglaţi sensibilitatea microfonului. Alegeţi Sensibilitate automată pentru a regla sensibilitatea automat, Microfon dezactivat pentru a opri sunetul înregistrării; pentru a selecta manual sensibilitatea microfonului, selectaţi Sensibilitate manuală şi alegeţi o sensibilitate.
 • Reducere zgomot vânt: Selectaţi Activată pentru a activa filtrul low-cut pentru microfonul încorporat, reducând zgomotul produs de vântul care bate în microfon (reţineţi că pot fi afectate şi alte sunete).
 • Setări manuale film: Alegeţi Activat pentru a permite ajustări manuale ale timpului de expunere şi sensibilității ISO când aparatul foto este în modul M. Timpul de expunere poate fi setat la valori mici de ordinul 1/4.000 s; cel mai lung timp de expunere disponibil variază în funcţie de cadenţa cadrelor: 1/30 s pentru cadențe ale cadrelor de 24p, 25p și 30p, 1/50 s pentru 50p și 1/60 s pentru 60p. Dacă timpul de expunere nu se situează în acest interval când porneşte vizualizarea în timp real, acesta va fi setat automat la o valoare acceptată şi va rămâne la această valoare când vizualizarea în timp real se încheie. Reţineţi că sensibilitatea ISO este fixată la valoarea selectată; aparatul foto nu reglează automat sensibilitatea ISO când este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto. din meniul fotografiere (0 Control sensibilitate ISO automat).
 1. Selectaţi Setări film.

  Evidenţiaţi Setări film în meniul fotografiere şi apăsaţi 2.

 2. Alegeţi opţiunile pentru film.

  Evidenţiaţi elementul dorit şi apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

HDMI

Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv video HDMI, dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv. Dacă dispozitivul acceptă HDMI-CEC, selectaţi Dezactivat pentru opţiunea HDMI > Control dispozitiv din meniul setare (0 Controlarea aparatului foto cu telecomanda televizorului) înainte de a fotografia în vizualizarea în timp real.