Apăsaţi butonul X pentru a mări imaginea afişată în redare cadru întreg sau imaginea curentă evidenţiată în redare miniaturi sau în redare calendar. În timp ce zoom-ul este activ, pot fi realizate următoarele operaţiuni:

Pentru a Descriere
Mărire sau micșorare/vizualizarea altor zone ale imaginii

Apăsaţi X pentru a mări la un maximum de aproximativ 38× (imagini mari), 28× (imagini medii) sau 19× (imagini mici). Apăsaţi W (Q) pentru a micşora. În timp ce o fotografie este mărită, utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat selectorul multiplu pentru a derula rapid la alte zone din cadru. Este afişată o fereastră de navigare timp de câteva secunde după ce raportul de mărire este modificat; zona vizibilă curent pe monitor este indicată printr-un chenar galben. Bara de sub fereastra de navigare arată raportul de mărire, colorându-se în verde la un raport de 1 : 1.

Tăia imaginea Pentru a tăia imaginea la nivelul zonei vizibile în acel moment pe monitor, apăsaţi P şi selectaţi Decupare (0 Tăierea fotografiilor).
Mări pe feţe Pentru a mări pe feţele detectate de aparatul foto, apăsaţi P şi selectaţi Zoom faţă (0 Zoom faţă). Această opţiune este disponibilă numai dacă sunt detectate feţe. Dacă sunt detectate feţe când afişajul histogramei RGB (0 Histogramă RGB) este mărit, Zoom faţă va fi disponibil în meniul butonului P (totuşi, opţiunea Decupare nu va fi disponibilă).
Vizualiza alte imagini Rotiţi selectorul de comandă pentru a vizualiza acelaşi loc în alte imagini la raportul de mărire curent. Zoom-ul redare este anulat când este afişat un film.
Anula zoom-ul Apăsaţi J pentru a anula zoom-ul şi a reveni la redarea în cadru întreg.
Modifica starea de protecţie Apăsaţi A (L) pentru a proteja sau a elimina protecția imaginilor (0 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii).

Tăierea fotografiilor

Urmaţi paşii de mai jos pentru a tăia fotografiile afişate în zoom redare la nivelul zonei vizibile în acel moment pe monitor.

 1. Apăsaţi P.

  După reglarea zoom-ului şi derularea fotografiei până când pe monitor este vizibilă numai zona pe care doriţi să o păstraţi, apăsaţi butonul P.

  Buton P

 2. Selectaţi Decupare.

  Evidenţiaţi Decupare şi apăsaţi 2.

 3. Selectaţi Efectuat.

  Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J pentru a crea o copie tăiată care conţine numai porţiunea de imagine afişată pe monitor.

Zoom faţă

Pentru a mări pe feţele detectate de aparatul foto, apăsaţi butonul P în afişajul zoom-ului şi apoi evidenţiaţi Zoom faţă şi apăsaţi J.

Buton P

Subiectul curent este indicat de un chenar alb în fereastra de navigare. Apăsaţi X sau W (Q) pentru a mări sau pentru a micşora sau utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza alte feţe.