Setările pentru efectul selectat se reglează pe afişajul vizualizării în timp real.

U Ilustraţie foto

 1. Selectaţi vizualizare în timp real.

  Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.

  Comutator vizualizare live

 2. Ajustaţi grosimea conturului.

  Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a îngroşa sau subţia contururile.

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live.

' Efect aparat foto jucărie

 1. Selectaţi vizualizare în timp real.

  Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.

  Comutator vizualizare live

 2. Reglaţi opţiunile.

  Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a modifica. Reglaţi intensitatea pentru a face culorile mai mult sau mai puţin saturate, respectiv vignetarea pentru a controla gradul de vignetare.

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live.

( Efect de miniaturizare

 1. Selectaţi vizualizare în timp real.

  Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.

  Comutator vizualizare live

 2. Poziţionaţi punctul de focalizare.

  Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul de focalizare în zona care va fi focalizată şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza. Pentru a face să dispară temporar de pe afişaj opţiunile efectului de miniaturizare şi pentru a mări imaginea de pe monitor pentru o focalizare mai precisă, apăsaţi X. Apăsați W (Q) pentru a restabili afişajul efectului de miniaturizare.

 3. Afişaţi opţiunile.

  Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile efectului de miniaturizare.

 4. Reglaţi opţiunile.

  Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea zonei care va fi focalizată şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a-i ajusta lăţimea.

 5. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live.

3 Culoare selectivă

 1. Selectaţi vizualizare în timp real.

  Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.

  Comutator vizualizare live

 2. Afişaţi opţiunile.

  Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile pentru culoare selectivă.

 3. Selectaţi o culoare.

  Încadraţi un obiect în pătratul alb din centrul afişajului şi apăsaţi 1 pentru a alege culoarea obiectului drept culoarea ce va rămâne în imaginea finală (este posibil ca aparatul foto să aibă dificultăţi în detectarea culorilor nesaturate; alegeţi o culoare saturată). Pentru a mări centrul afişajului pentru o selectare mai precisă a culorii, apăsaţi X. Apăsați W (Q) pentru a micşora.

  Culoare selectată

 4. Alegeţi gama de culori.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte sau pentru a reduce gama de nuanţe similare care vor fi incluse în imaginea finală. Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7; reţineţi că valorile mai ridicate pot include nuanţe din alte culori.

  Gamă de culori

 5. Selectaţi culori suplimentare.

  Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi selectorul de comandă pentru a evidenţia a doua dintre cele trei casete de culori aflate în partea de sus a afişajului şi repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta o altă culoare. Dacă doriţi, repetaţi pentru a treia culoare. Pentru a anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O (pentru a elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O. Va fi afişat un dialog de confirmare; selectați Da).

 6. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. În cursul fotografierii numai obiectele ale căror nuanţe au fost selectate vor fi înregistrate color; toate celelalte vor fi înregistrate în alb şi negru. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live.