Păstrare

Când aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul terminal montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine ventilată. Nu depozitaţi aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau în locuri care:

 • au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60 %
 • se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum televizoare sau aparate radio
 • sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C

Curăţarea

Corp aparat foto Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Obiectiv, oglindă şi vizor Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli, menţineţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Monitor Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defecţiuni.

Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau alte substanţe chimice volatile.

Curăţarea senzorului de imagine

Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe senzorul de imagine apare în fotografii, senzorul poate fi curăţat manual conform descrierii de mai jos. Reţineţi totuşi că senzorul este extrem de delicat şi se poate deteriora cu uşurinţă. Nikon recomandă ca senzorul să fie curăţat doar de personalul de service autorizat Nikon.

 1. Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua electrică.

  Când verificaţi sau curăţaţi senzorul de imagine, este necesară o sursă de alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator complet încărcat sau conectaţi un adaptor la reţeaua electrică şi conectorul de alimentare, opționale. Opțiunea Bloc. oglindă sus pt. curăţare este disponibilă în meniul setare doar dacă aparatul foto nu este conectat la un dispozitiv inteligent prin intermediul Bluetooth și dacă nivelul acumulatorului este mai mare de H.

 2. Scoateţi obiectivul.

  Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.

 3. Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.

  Porniţi aparatul foto şi evidenţiaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare din meniul setare şi apăsaţi 2.

 4. Apăsaţi J.

  Pe monitor va fi afişat un mesaj.

 5. Ridicaţi oglinda.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Oglinda va fi ridicată şi perdeaua obturatorului se va deschide, expunând senzorul de imagine.

 6. Examinaţi senzorul de imagine.

  Fixând aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe senzorul de imagine, verificaţi dacă în interiorul aparatului foto există praf sau scame. Dacă nu există corpuri străine, treceţi la pasul 8.

 7. Curăţaţi senzorul.

  Îndepărtaţi praful şi scamele de pe senzor cu o suflantă. Nu utilizaţi o suflantă cu perie, deoarece firele pot deteriora senzorul. Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o suflantă poate fi curăţată doar de personalul de service autorizat Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi senzorul sub nicio formă.

 8. Opriţi aparatul foto.

  Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacul corpului.

Utilizaţi o sursă de alimentare sigură

Perdeaua obturatorului este delicată şi se poate deteriora cu uşurinţă. În cazul în care aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni deteriorarea perdelei:

 • Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este ridicată.
 • În cazul în care acumulatorul ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un bip şi indicatorul luminos autodeclanşator va clipi pentru a avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după aproximativ două minute. Opriţi imediat curăţarea sau verificarea.

Corpuri străine pe senzorul de imagine

Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sau capacele corpului sunt scoase sau schimbate (sau, în cazuri foarte rare, lubrifiantul sau particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se pot fixa pe senzorul de imagine şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că puneţi la loc capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să îndepărtaţi mai întâi praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe montura aparatului foto, pe montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi ataşarea capacului corpului sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.

În cazul în care corpurile străine ajung pe senzorul de imagine, curăţaţi senzorul de imagine manual (0 Curăţarea senzorului de imagine) sau asiguraţi curăţarea sa de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa corpurilor străine de pe senzor pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a imaginii disponibile în unele aplicaţii de procesare a imaginii.

Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor

Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie verificat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Verificarea frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesional. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, cum sunt obiectivele sau unităţile bliţ opţionale, ar trebui incluse când aparatul foto este verificat sau depanat.