Cablul opţional High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 Alte accesorii) poate fi folosit pentru a conecta aparatul foto la dispozitive video de înaltă definiţie. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea unui cablu HDMI.

Conectaţi la aparatul foto

Conectaţi la dispozitivul de înaltă definiţie
(alegeţi cablul cu conector pentru dispozitivul HDMI)

Acordaţi dispozitivul pe canalul HDMI, apoi porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K. În timpul redării imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului. Reţineţi că este posibil ca marginile imaginilor să nu fie afişate.

Volum redare

Volumul poate fi ajustat folosind comenzile televizorului; comenzile aparatului foto nu pot fi utilizate.

Redarea pe televizor

Pentru redare extinsă se recomandă utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică (disponibil separat).

Alegerea unei rezoluţii de ieşire

Pentru a alege formatul de ieşire a imaginilor pe dispozitivul HDMI, selectaţi HDMI > Rezoluţie ieşire din meniul setare al aparatului foto (0 B Meniul setare: Setarea aparatului foto). Dacă este selectat Automat, aparatul foto va selecta automat formatul potrivit.

Controlarea aparatului foto cu telecomanda televizorului

Dacă este selectat Activat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul setare (0 B Meniul setare: Setarea aparatului foto) când aparatul foto este conectat la un televizor care acceptă HDMI-CEC şi sunt pornite atât aparatul foto, cât şi televizorul, telecomanda televizorului poate fi folosită în locul selectorului multiplu al aparatului foto şi al butonului J în timpul redării cadru întreg şi al prezentării de diapozitive. Dacă este selectat Dezactivat, telecomanda televizorului nu poate fi utilizată pentru a controla aparatul foto, însă aparatul foto poate fi utilizat pentru a fotografia şi pentru a filma în vizualizarea în timp real.

Dispozitive HDMI-CEC

HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) este un standard care permite dispozitivelor HDMI să fie utilizate pentru a controla perifericele la care sunt conectate. Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI-CEC, ) va apărea în vizor în locul numărului de expuneri rămase.

1.920 × 1.080; 60p/50p

Selectarea 1920×1080; 60p sau 1920×1080; 50p pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre poate produce variaţii în rezoluţia şi cadenţa cadrelor datelor de ieşire pe dispozitivele HDMI în timpul înregistrării.

HDMI > Rezoluţie ieşire

Filmele nu pot fi redate la rezoluţii de 1920×1080; 60p sau 1920×1080; 50p. Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte o setare pentru Rezoluţie ieşire la Automat.