Aparatul foto poate fi utilizat cu unitățile de bliț enumerate în această secţiune, inclusiv cu unităţi bliţ compatibile cu sistemul creativ de iluminare (CLS) Nikon.

Unităţi bliţ compatibile CLS

Sistemul creativ de iluminare avansat Nikon oferă o comunicare îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru fotografierea îmbunătăţită cu bliţ. Funcțiile disponibile cu unităţile compatibile CLS sunt enumerate mai jos; pentru detalii, consultaţi manualul furnizat împreună cu unitatea bliţ.

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Un singur bliţ i-TTL Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital 1
Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR digital 2 2 2
%A Diafragmă automată 3
A Non-TTL automat 4 3
GN Manual prioritate distanţă
M Manual 5 5 5
RPT Declanşare repetată bliţ
Iluminare avansată fără fir optică Principal Control bliţ de la distanţă
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului 6
%A Diafragmă automată 7
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
La distanţă i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
%A/A Diafragmă automată/
Non-TTL automat
8 7
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Iluminare avansată fără fir cu radiocomandă
Comunicare informaţii culoare (bliţ)
Comunicare informaţii culoare (lampă LED)
Asistenţă AF pentru AF zone multiple 9
Reducere ochi roşii
Selectare mod bliţ aparat foto
Actualizare firmware unitate bliţ aparat foto 10

Nu este disponibilă cu măsurarea spot.

Poate fi selectată şi cu unitatea bliţ.

Selectarea modului %A/A realizată pe unitatea bliţ folosind setări personalizate. Va fi selectat „A” dacă obiectivul nu este de tip E sau G.

Va fi selectat „A” dacă obiectivul nu este de tip E sau G.

Poate fi selectat numai cu aparatul foto (0 Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ opţional).

Disponibile doar în timpul fotografierii close-up.

Va fi selectat „A” dacă obiectivul nu este de tip E sau G, indiferent de modul selectat cu unitatea bliţ.

Alegerea %A şi A depinde de opţiunea selectată cu bliţul principal.

Disponibilă numai în modul bliţ principal de comandă.

Actualizările firmware pentru SB-910 şi SB-900 pot fi realizate din aparatul foto.

Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un aparat foto compatibil CLS, SU-800 poate fi utilizat ca dispozitiv de comandă pentru unităţile bliţ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la trei grupuri. Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.

Alte unităţi bliţ

Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi manual. Folosiţi cu aparatul foto în modul S sau M şi cu selectarea unui timp de expunere de 1/200 s sau mai lung.

Unitate bliţ

Mod bliţ

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX 1 SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 SB-23, SB-29 3, SB-21B 3, SB-29S 3
A Non-TTL automat
M Manual
G Declanşare repetată bliţ
REAR Sincronizare perdea posterioară 4

Selectaţi modul P, S, A sau M, coborâţi bliţul încorporat şi folosiţi numai unitatea bliţ opţională.

Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea bliţ la A (bliţ non-TTL automat).

Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED şi AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.

Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.

Adaptor terminal de sincronizare AS-15

Când adaptorul terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat pe cupla pentru accesorii a aparatului foto, accesoriile bliţului pot fi conectate printr-un cablu de sincronizare.

Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon

Utilizaţi numai unităţi bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate cuplei pentru accesorii nu numai că pot împiedica funcţionarea normală, însă pot deteriora şi circuitul de sincronizare al aparatului foto sau al bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost prezentată în această secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru mai multe informaţii.

Note privind unităţile bliţ opţionale

Consultaţi manualul Speedlight pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea bliţ acceptă CLS, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto SLR digitale compatibile CLS. D3500 nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.

Dacă este ataşată o unitate bliţ opţională în alte moduri de fotografiere decât j, % şi 3, bliţul se va declanşa la fiecare fotografie, chiar şi în modurile în care bliţul încorporat nu poate fi folosit.

Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 12800. La sensibilităţi ISO ridicate, poate apărea zgomot (linii) în fotografiile făcute cu anumite unităţi bliţ opţionale; dacă acesta apare, alegeţi o valoare mai scăzută. Dacă indicatorul bliţ pregătit clipeşte timp de aproximativ trei secunde după efectuarea unei fotografii, bliţul s-a declanşat la putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă (numai unităţi bliţ compatibile CLS; pentru informaţii privind expunerea şi indicatorii de încărcare a bliţului de pe alte unităţi, consultaţi manualul furnizat împreună cu bliţul).

Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi măsurarea spot pentru a selecta controlul bliţului i-TTL standard. Realizaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.

În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie furnizat cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, cum sunt cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.

În cazul în care comenzile de pe unitatea bliţ opţională SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 sau SB-600 sau de pe dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800 sunt folosite pentru a seta compensarea bliţului, pe afişajul informaţiilor va apărea Y.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 şi SB-400 oferă reducerea ochilor roşii, în timp ce SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare pentru asistenţă AF cu următoarele limitări:

SB-5000: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 24–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare prezentate.

24–37 mm

38–135 mm

SB-910 şi SB-900: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 17–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare prezentate.

17–135 mm

SB-800, SB-600 și SU-800: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 24–105 mm sunt folosite cu punctele de focalizare prezentate.

24 mm

25–105 mm

SB-700: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 24–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare prezentate.

24–135 mm

În funcţie de obiectivul folosit şi de scena înregistrată, este posibil ca indicatorul imagine focalizată (I) să fie afişat când subiectul nu este focalizat sau este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza şi declanşarea obturatorului va fi dezactivată.