Aveţi grijă să preveniţi infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când obiectivul sau capacul corpului este scos. Obiectivul utilizat în general în acest manual în scopuri ilustrative este un AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR.

Scoateţi capacul corpului aparatului foto

Scoateţi capacul posterior al obiectivului

Marcaj montură (aparat foto)

Aliniaţi marcajele pentru montură

Marcaj montură (obiectiv)

Rotiţi obiectivul aşa cum este arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic.

Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului înainte de a face fotografii.

Obiective cu butoane corp obiectiv retractabil

Înainte de a utiliza aparatul foto, deblocaţi şi extindeţi obiectivul. Ţinând apăsat butonul corpului obiectivului retractabil (q), rotiţi inelul de zoom aşa cum este arătat (w).

Buton corp obiectiv retractabil

Nu pot fi făcute fotografii atunci când obiectivul este retras; în cazul în care este afişat un mesaj de eroare ca urmare a faptului că aparatul foto a fost pornit cu obiectivul retras, rotiţi inelul de zoom până când mesajul dispare.

Decuplarea obiectivului

Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când scoateţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a scoate obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi obiectivul în sensul acelor de ceasornic (w). După scoaterea obiectivului, puneţi la loc capacele obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.

Reducere vibraţii (VR)

Reducerea vibraţiilor poate fi activată prin selectarea Activat pentru VR optic în meniul fotografiere (0 VR optic), dacă obiectivul acceptă această opţiune, sau prin deplasarea comutatorului reducere vibraţii obiectiv la ON (PORNIT), în cazul în care obiectivul este prevăzut cu un comutator pentru reducerea vibraţiilor. Când este activată reducerea vibraţiilor, pe afişajul informaţiilor apare un indicator reducere vibraţii.

Retragerea obiectivelor cu butoane corp obiectiv retractabil

Pentru a retrage obiectivul când aparatul foto nu este utilizat, ţineţi apăsat butonul corpului obiectivului retractabil (q) şi rotiţi inelul de zoom la poziţia „L” (lock (blocare)) aşa cum este arătat (w). Retrageţi obiectivul înainte de a-l scoate de pe aparatul foto şi aveţi grijă să nu apăsaţi butonul corpului obiectivului retractabil atunci când ataşaţi sau scoateţi obiectivul.