Pentru a afişa meniul redare, apăsaţi G şi selectaţi fila D (meniu redare).

Buton G

 

 

Opţiuni meniu redare

Meniul redare conţine următoarele opţiuni:

Opţiune Implicit
Ştergere
Dosar redare Toate
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine Activată
Rotire automată a imaginii Activată
Rotire pe înalt Activată
Prezentare diapozitive
  Tip imagine Imagini statice şi filme
Interval între cadre 2 s
Evaluare
Selectare pt. trimit. la disp. intel.