Apăsaţi butonul R şi verificaţi, pe afişajul informaţiilor, nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Buton R

Nivel acumulator

Număr de expuneri rămase

Nivel acumulator

Dacă acumulatorul este descărcat, va fi afişată o avertizare şi în vizor. Dacă afişajul informaţiilor nu apare când este apăsat butonul R, acumulatorul este consumat şi trebuie să fie reîncărcat.

Afişaj informaţii Vizor Descriere
L Acumulator complet încărcat.
K Acumulator descărcat parţial.
H d Acumulator descărcat. Pregătiţi un acumulator de rezervă complet încărcat sau pregătiţi-vă să încărcaţi acumulatorul.

H

(clipeşte)

d

(clipeşte)

Acumulator consumat. Încărcaţi acumulatorul.

Număr de expuneri rămase

Valorile mai mari de 1.000 sunt arătate în mii, indicate prin litera „k”.