A nu se scăpa: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice.

A se menţine uscat: Acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.

A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, cum sunt cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă de transport sau într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.

A se păstra la distanţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest dispozitiv în apropierea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

A nu se lăsa obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un efect de estompare în fotografii.

Opriţi produsul înainte de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare: Nu scoateţi produsul din priză şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe ar putea duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la reţeaua electrică este conectat.

Curățarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine.

Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, menţineţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.

Pentru informaţii privind curăţarea senzorului de imagine, consultaţi „Curăţarea senzorului de imagine” (0 Curăţarea senzorului de imagine).

A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se poate deteriora uşor. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare şi nu o expuneţi curenţilor puternici de aer ai unei suflante. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.

Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine ventilată. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a împiedica scurgerile şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.

Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.

Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal înainte de a depozita acumulatorul.

Note privind monitorul: Monitorul este construit cu o precizie extrem de mare; cel puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.

Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.

Nu apăsaţi pe monitor deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defecţiuni. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitat cu grijă riscul accidentării datorită cioburilor de sticlă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii şi gura.

Efect moire: Efectul moire este un tip de interferenţă creat prin interacţiunea dintre o imagine care conţine o reţea regulată, repetitivă, cum ar fi un model de valuri într-o ţesătură sau ferestrele unei clădiri, şi reţeaua senzorului de imagine al aparatului foto. Dacă observaţi efectul moire în fotografiile dumneavoastră, încercaţi să schimbaţi distanţa faţă de subiect, să apropiaţi şi să depărtaţi sau să schimbaţi unghiul dintre subiect şi aparatul foto.

Acumulatorul şi încărcătorul: Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă sunt manipulaţi necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manipulaţi acumulatorii şi încărcătoarele:

 • Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
 • Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
 • Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
 • Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
 • Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de energie chiar şi când sunt oprite şi pot consuma acumulatorul până la punctul în care nu va mai funcţiona. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l în întregime înainte de a-l scoate şi depozita într-un loc cu temperatură ambiantă de 15 °C–25 °C (evitaţi locurile foarte calde sau foarte reci). Repetaţi acest proces cel puţin o dată la fiecare şase luni.
 • Pornirea şi oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului. Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de utilizare.
 • Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia. Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată va afecta performanţele acumulatorului şi este posibil ca acesta să nu se încarce sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare.
 • Încărcaţi acumulatorul în spaţii interioare la temperaturi ambiante de 5 °C–35 °C. Nu folosiţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea acumulatorului sau i-ar putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de încărcare pot creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C.
 • În cazul în care indicatorul luminos CHARGE clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe secundă) în timpul încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în intervalul corect şi apoi scoateţi încărcătorul din priză şi scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat utilizarea şi duceţi acumulatorul şi încărcătorul la comerciantul de la care le-aţi achiziţionat sau la un reprezentant de service autorizat Nikon.
 • Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării. Nerespectarea acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, avea ca rezultat indicarea de către încărcător a finalizării încărcării când acumulatorul este numai parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a începe încărcarea din nou.
 • Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi poate afecta performanţele.
 • O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi menţine încărcătura când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou acumulator EN-EL14a.
 • Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.
 • Nu scurtcircuitaţi terminalele încărcătorului. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea şi deteriorarea încărcătorului.
 • Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii între ei dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o parte din sarcină.
 • Reciclaţi acumulatorii în conformitate cu reglementările locale, asigurându-vă că mai întâi izolaţi terminalele cu bandă.