Aplicaţia SnapBridge poate fi folosită pentru a încărca fotografii pe un dispozitiv inteligent prin intermediul unei conexiuni fără fir (0 Conectarea folosind SnapBridge). Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta fotografii pentru încărcarea pe un dispozitiv inteligent. Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare; fotografiile se încarcă la o dimensiune de 2 megapixeli.

Selectarea fotografiilor individuale

 1. Selectaţi o fotografie.

  Afişaţi sau evidenţiaţi imaginea.

 2. Afişaţi opţiunile de redare.

  Apăsaţi butonul P pentru a afişa opţiunile de redare.

  Buton P

 3. Alegeţi Select. pt. trimit. la disp. intel./desel.

  Evidenţiaţi Select. pt. trimit. la disp. intel./desel. și apăsați J. Fotografiile selectate pentru încărcare sunt indicate printr-o pictogramă &; pentru a anula selecţia, afişaţi sau evidenţiaţi imaginea şi repetaţi paşii 2 şi 3.

Selectarea mai multor fotografii

Urmaţi paşii de mai jos pentru a modifica status-ul încărcării mai multor fotografii.

 1. Alegeţi Selectare imagini.

  În meniul redare, selectaţi Selectare pt. trimit. la disp. intel., apoi evidenţiaţi Selectare imagini şi apăsaţi 2.

 2. Selectați fotografii.

  Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografii şi apăsaţi butonul W (Q) pentru a selecta sau anula selecţia (pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X). Fotografiile selectate sunt marcate cu o pictogramă &.

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

Anularea selectării tuturor fotografiilor

Pentru a anula selectarea tuturor fotografiilor, selectaţi Selectare pt. trimit. la disp. intel. din meniul redare, apoi evidenţiaţi Deselectare totală şi apăsaţi 2. Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a elimina marcajul de încărcare de la toate fotografiile de pe cardul de memorie.