Această secțiune este inclusă ca manual al obiectivului pentru cumpărătorii kiturilor cu obiectiv.

Îngrijirea obiectivului

 • Păstraţi contactele CPU curate.
 • În cazul deteriorării garniturii de cauciuc pentru montura obiectivului, încetați imediat utilizarea și duceți obiectivul la un centru de service autorizat Nikon pentru a fi reparat.
 • Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele de pe suprafeţele obiectivului. Pentru a îndepărta petele şi urmele de degete, aplicaţi o cantitate mică de etanol sau soluţie de curăţat lentilele pe o lavetă moale şi curată din bumbac sau folosiţi un şerveţel pentru curăţarea lentilelor şi curăţaţi din centru spre exterior folosind o mişcare circulară, având grijă să nu lăsaţi pete sau să nu atingeţi sticla cu degetele.
 • Nu folosiţi niciodată solvenţi organici, cum sunt diluantul pentru vopsea sau benzenul, pentru a curăţa obiectivul.
 • Parasolarul obiectivului sau filtrele culoare neutră (NC) pot fi folosite pentru a proteja elementul frontal al obiectivului.
 • Ataşaţi capacele frontal şi posterior înainte de a pune obiectivul în husă.
 • Când este ataşat un parasolar pentru obiectiv, nu ridicaţi şi nu ţineţi obiectivul sau aparatul foto folosind numai parasolarul.
 • Dacă obiectivul nu va fi folosit pe o perioadă îndelungată, depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat pentru a împiedica formarea mucegaiului şi a ruginii. Nu depozitaţi în lumina directă a soarelui sau cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor.
 • Păstraţi obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.
 • Lăsarea obiectivului în locuri extrem de încinse ar putea deteriora sau deforma părţile făcute din plastic ranforsat.

Notă privind obiectivele pentru unghi larg şi unghi super-larg

Este posibil ca focalizarea automată să nu asigure obţinerea rezultatelor dorite în situaţii de genul celei prezentate mai jos.

 1. Obiectele din fundal ocupă punctul de focalizare într-o măsură mai mare decât subiectul principal:

  Dacă punctul de focalizare include atât obiecte din prim-plan, cât şi obiecte din fundal, este posibil ca aparatul foto să focalizeze asupra fundalului, iar subiectul poate fi neclar, în special în cazul obiectivelor pentru unghi larg şi unghi super-larg.

  Exemplu: un subiect portret îndepărtat aflat la o anumită distanţă de fundal

 2. Subiectul conţine multe detalii fine.

  Aparatul foto poate avea dificultăţi în focalizarea pe subiectele care conţin multe detalii fine.

  Exemplu: un câmp cu flori

În aceste cazuri, folosiţi focalizarea manuală sau folosiţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată” (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată).