Velg om fokuspunktene som ble brukt da bildet ble tatt, skal vises under avspilling på full skjerm. Du kan også velge hvilke typer bildeinformasjon som kan vises under avspilling på full skjerm.

  • Opptaksdataene som vises når [ Shooting data ] er valgt, kan velges ved hjelp av [ Detailed shooting data ].

  • Marker alternativer og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ).

  • For å fullføre operasjonen, trykk på J .