Skjulte bilder er kun synlige i "skjul bilde"-menyen.

 1. Velg [ Velg/sett ].

  Marker [ Velg/sett ] og trykk på 2 for å vise en bildevalgsdialog.

 2. Velg bilder.
  • Marker bilder med multivelgeren og trykk midt på multivelgeren for å velge. Valgte bilder er merket med R -ikoner. For å velge bort det gjeldende bildet, fjern R -ikonet, trykk på midten av multivelgeren igjen.

  • Fortsett til du har valgt alle de ønskede bildene.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

 3. Lagre endringer.

  Trykk J for å fullføre operasjonen.

Skjulte bilder
 • Skjulte bilder vil bli slettet når minnekortet formateres.

 • Å avsløre et beskyttet bilde vil også fjerne beskyttelsen fra bildet.

Avsløre alle skjulte bilder

For å avsløre alle bilder som er skjult ved hjelp av [ Skjul bilde ], velg [ Fjern alle ] i [ Skjul bilde ]-skjermen.