Se en lysbildefremvisning; bildene vises i den rekkefølgen som er tatt opp. Bildene i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] ( Avspillingsmappe ) vil vises én etter én i den rekkefølgen som er tatt opp. Bilder skjult ved hjelp av [ Skjul bilde ] ( Skjul bilde ) vises ikke.

Alternativ

Beskrivelse

[ Start ]

Start lysbildefremvisningen.

[ Bildetype ]

  • Velg type bilde som vises.

  • Velg [ Etter vurdering ] for å vise kun bilder med utvalgte vurderinger. Marker vurderinger og trykk på 2 for å velge ( M ) eller velge bort ( U ).

[ Bildeintervall ]

Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

Vise lysbildefremvisninger

For å starte lysbildefremvisningen, uthev [ Start ] og trykk på J

Følgende operasjoner kan utføres mens forestillingen pågår:

Til

Beskrivelse

Hopp tilbake/hopp fremover

Trykk 4 for å gå tilbake til forrige bilde, 2 for å hoppe til neste bilde.

Se ytterligere bildeinformasjon

Trykk på 1 eller 3 for å velge bildeinformasjonen som vises. For å skjule bildeinformasjon, velg [ Ingen (kun bilde) ].

Pause

Trykk på J for å sette lysbildefremvisningen på pause. For å starte på nytt, uthev [ Restart ] og trykk på J .

Juster volumet

Trykk X for å øke volumet, W ( M ) for å redusere.

Gå ut til avspillingsmenyen

Trykk på G for å avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til avspillingsmenyen.

Gå ut til avspillingsmodus

Trykk på K for å avslutte lysbildefremvisningen og avslutte til avspilling på full skjerm eller miniatyrbilde.

Fortsett skytingen

Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

En dialogboks vises når forestillingen avsluttes. For å starte på nytt, uthev [ Restart ] og trykk på J . For å avslutte showet, uthev [ Avslutt ] og trykk på J