Velg sporet som dual-format bilder tatt med [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen spilles av.