Korriger "røde øyne" forårsaket av lys fra blitsen som reflekteres fra netthinnen til portrettmotiver.

  • Korreksjon av røde øyne er kun tilgjengelig med bilder tatt med blits.

  • Røde øyne som ikke kan oppdages av kameraet vil ikke bli korrigert.

  • Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.

Korreksjon av røde øyne
  • Legg merke til følgende:

    • Korreksjon av røde øyne gir kanskje ikke alltid de forventede resultatene.

    • I svært sjeldne tilfeller kan rødøyekorreksjon brukes på deler av bildet som ikke er påvirket av røde øyne.

  • Sjekk forhåndsvisningen grundig før du fortsetter.