Bildeoverlegg kombinerer eksisterende fotografier for å lage ett enkelt bilde som lagres separat fra originalene. Ett NEF (RAW)-bilde kan legges over et annet ved hjelp av additiv blanding ([ Legg til]), eller flere bilder kan kombineres ved å bruke [ Lysere ] eller [ Mørkere ].

Legge til

Legg over to NEF (RAW)-bilder for å lage en enkelt ny JPEG-kopi.

 1. Velg [ Bildeoverlegg ] i retusjeringsmenyen.

  Marker [ Bildeoverlegg ] og trykk på 2 .

 2. Velg [ Legg til].

  Uthev [ Legg til ] og trykk på 2 for å vise bildeoverleggsalternativer med [ Bilde 1 ] uthevet.

 3. Marker det første bildet.
  • Trykk på J for å vise en bildevalgsdialog som kun viser NEF (RAW)-bilder, der du kan bruke multivelgeren til å markere det første bildet i overlegget.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

  • For å vise bilder på andre steder, trykk på W ( M ) og velg ønsket kort og mappe i dialogboksen [ Velg spor og mappe ].

 4. Velg det første bildet.

  Trykk på J for å velge det uthevede bildet og gå tilbake til forhåndsvisningen med det valgte bildet oppført under [ Bilde 1 ].

 5. Velg det andre bildet.

  Trykk på 2 og velg [ Bilde 2 ], og velg deretter det andre bildet som beskrevet i trinn 3 og 4.

 6. Juster forsterkning.
  • Overlegget til [ Bilde 1 ] og [ Bilde 2 ] kan forhåndsvises i «Forhåndsvisning»-kolonnen. Marker [ Bilde 1 ] eller [ Bilde 2 ] og optimer eksponeringen for overlegget ved å trykke på 1 eller 3 for å justere forsterkning.

  • Velg mellom verdier mellom 0,1 og 2,0 i trinn på 0,1.

  • Effektene er i forhold til standardverdien på 1,0 (ingen forsterkning). For eksempel å velge 0,5 halvdeler gevinst.

 7. Velg "Forhåndsvisning"-kolonnen.
  • Trykk 4 eller 2 for å plassere markøren i "Forhåndsvisning"-kolonnen.

  • For å fortsette uten å forhåndsvise overlegget, uthev [ Lagre ] og trykk på J

 8. Forhåndsvis overlegget.
  • For å forhåndsvise overlegget, uthev [ Overlegg ] og trykk på J .

  • For å velge nye bilder eller justere forsterkning, trykk på W ( M ). Du kommer tilbake til trinn 6.

 9. Lagre overlegget.

  For å lagre overlegget og vise det resulterende bildet, trykk på J mens forhåndsvisningen vises.

[Legge til]
 • Farger og lysstyrke i forhåndsvisningen kan avvike fra det endelige bildet.

 • Overlegget vil kun inneholde NEF (RAW)-bilder laget med dette kameraet. Bilder laget med andre kameraer eller i andre formater kan ikke velges.

 • Overlegget lagres med en [ Bildekvalitet ] på [ JPEG fin c ].

 • NEF (RAW)-bilder kan bare kombineres hvis de ble laget med de samme alternativene valgt for:

  • [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ],

  • [ Bildestørrelse ] > [ NEF (RAW) ], og

  • [ NEF (RAW)-opptak ] > [ NEF (RAW) bitdybde ]

 • Overlegget har samme bildeinformasjon (inkludert opptaksdato, måling, lukkerhastighet, blenderåpning, eksponeringsmodus, eksponeringskompensasjon, brennvidde og bildeorientering) og verdier for hvitbalanse og bildekontroll som bildet valgt for [ Bilde 1 ] . Opphavsrettsinformasjon blir imidlertid ikke kopiert til det nye bildet. Kommentaren er heller ikke kopiert; i stedet legges kommentaren som er aktiv på kameraet, hvis noen, til.

Lysere og mørkere

Kameraet sammenligner flere valgte bilder og velger bare de lyseste eller mørkeste pikslene på hvert punkt i bildet for å lage en enkelt ny JPEG-kopi.

 1. Velg [ Lysere ] eller [ Mørkere ].

  Etter å ha valgt [ Bildeoverlegg ] i retusjeringsmenyen, uthev enten [ Lysere ] eller [ Mørkere ] og trykk på 2 .

  • Lysere: Kameraet sammenligner pikslene i hvert bilde og bruker bare de lyseste.

  • Mørkere: Kameraet sammenligner pikslene i hvert bilde og bruker bare de mørkeste.

 2. Velg hvordan bildene skal velges.

  Alternativ

  Beskrivelse

  [ Velg individuelle bilder ]

  Velg bilder for overlegget én etter én.

  [ Velg påfølgende bilder ]

  Velg to bilder; overlegget vil inkludere de to bildene og alle bildene mellom dem.

  [ Velg mappe ]

  Overlegget vil inkludere alle bildene i den valgte mappen.

 3. Velg kildesporet.

  • Marker sporet med kortet som inneholder de ønskede bildene og trykk på 2 .

  • Du vil ikke bli bedt om å velge spor hvis bare ett minnekort er satt inn.

 4. Velg bilder.

  Hvis du velger [ Velg individuelle bilder ]:

  • Fremhev bilder med multivelgeren.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

  • For å velge det uthevede bildet, trykk på midten av multivelgeren. Valgte bilder er merket med et $ -ikon. For å velge bort det uthevede bildet, trykk på midten av multivelgeren igjen; $ -ikonet vil ikke lenger vises. De valgte bildene vil bli kombinert med alternativet valgt i trinn 1.

  • Trykk på J for å fortsette når valget er fullført.

  Hvis du velger [ Velg påfølgende bilder ]:

  • Alle bilder i et område valgt ved hjelp av multivelgeren vil bli kombinert med alternativet valgt i trinn 1.

   • Bruk midten av multivelgeren til å velge det første og siste bildet i ønsket område.

   • De første og siste bildene er indikert med % -ikoner og bildene mellom dem med $ -ikoner.

   • Du kan endre valget ditt ved å bruke multivelgeren til å markere forskjellige bilder for å tjene som første eller siste bilde. Trykk på g ( h / Q )-knappen for å velge det gjeldende bildet som nytt start- eller sluttpunkt.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

  • Trykk på J for å fortsette når valget er fullført.

  Hvis du velger [ Velg mappe ]:

  Marker ønsket mappe og trykk på J for å overlegge alle bildene i mappen ved å bruke alternativet valgt i trinn 1.

 5. Lagre overlegget.

  • En bekreftelsesdialog vil vises; uthev [ Ja ] og trykk på J for å lagre overlegget og vise det resulterende bildet.

  • For å avbryte prosessen før overlegget er fullført, trykk på G .

[ Lysere ]/[ Mørkere ]
 • Overlegget vil kun inneholde bilder laget med dette kameraet. Bilder laget med andre kameraer kan ikke velges.

 • Overlegget vil kun inkludere bilder laget med de samme alternativene valgt for [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ].

 • Overlegg som inkluderer bilder tatt med forskjellige bildekvalitetsinnstillinger vil bli lagret med samme innstilling som bildet med høyest bildekvalitet.

 • Overlegg som inkluderer NEF (RAW)-bilder vil bli lagret med en bildekvalitet på [ JPEG fin c ].

 • Overlegg som inkluderer NEF (RAW)-bilder i forskjellige størrelser vil ha samme størrelse som det minste bildet.

 • Hvis overlegget inkluderer både NEF (RAW)- og JPEG-bilder, kan ikke NEF (RAW)-bildene være mindre enn JPEG-bildene. Overlegget vil ha samme størrelse som JPEG-bildene.