Lag kopier som reduserer effekten av perspektiv i bilder tatt opp fra bunnen av et høyt objekt.

  • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsskjermen.

  • Legg merke til at større mengder perspektivkontroll resulterer i at flere av kantene beskjæres ut.

  • Bruk multivelgeren ( 1 , 3 , 4 eller 2 ) for å justere perspektivet.

  • Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.

Før

Etter