Перед встановленням або вийманням елемента живлення чи карт пам’яті переконайтеся, що перемикач живлення перебуває в положенні OFF (ВИМКНЕНО). Вставте елемент живлення в показаній орієнтації, притискаючи ним жовтогарячий фіксатор елемента живлення до одного боку. Фіксатор заблокує на місці елемент живлення, коли його буде повністю вставлено.

Фіксатор елемента живлення

Тримаючи карту пам’яті в показаній орієнтації, вставте її прямо в гніздо до фіксації з клацанням.

Елемент живлення та зарядний пристрій

Ознайомтеся з попередженнями й застереженнями, викладеними в розділі «Заходи безпеки» (0 Заходи безпеки) та «Догляд за фотокамерою й елементом живлення: застереження» (0 Догляд за фотокамерою й елементом живлення: застереження: застереження), та дотримуйтеся їх.

Карти пам’яті

  • Після використання карти пам’яті можуть бути гарячі. Будьте обережні, коли виймаєте карти пам’яті з фотокамери.
  • Вимикайте живлення перед установленням або вийманням карт пам’яті. Під час форматування або під час записування, видалення або копіювання даних на комп’ютер не виймайте карти пам’яті з фотокамери та не вимикайте фотокамеру; також не виймайте та не від’єднуйте джерело живлення. Недотримання цих застережень може призвести до втрати даних або пошкодження фотокамери чи карти пам’яті.
  • Не торкайтеся контактів карти пам’яті пальцями або металевими предметами.
  • Не згинайте карту пам’яті, не кидайте її та не піддавайте дії сильних механічних ударів.
  • Не застосовуйте силу до корпусу карти. Недотримання цього застереження може призвести до пошкодження карти.
  • Бережіть карту пам’яті від дії води, високих температур, підвищеної вологості та прямого сонячного світла.
  • Не форматуйте карти пам’яті на комп’ютері.

Немає карти пам’яті

Якщо карту пам’яті не вставлено, то на панелі керування й у видошукачі буде відображено піктограму S. Якщо вимкнути фотокамеру з зарядженим елементом живлення і без карти пам’яті, то на панелі керування буде відображено піктограму S.

Перемикач захисту від записування

Карти пам’яті SD обладнано перемикачем захисту від записування для запобігання випадковій втраті даних. Коли цей перемикач знаходиться в положенні «блокування», карту пам’яті неможливо відформатувати, а знімки неможливо видалити з карти або записати на неї (якщо спробувати спустити затвор, на моніторі з’явиться попередження). Щоб розблокувати карту пам’яті, пересуньте перемикач у положення «записування».

Перемикач захисту від записування

Виймання елемента живлення та карт пам’яті

Виймання елемента живлення

Щоб вийняти елемент живлення, вимкніть фотокамеру та відкрийте кришку відсіку для елемента живлення. Натисніть фіксатор елемента живлення в показаному стрілкою напрямку, щоб розблокувати елемент живлення та вийняти його рукою.

Виймання карт пам’яті

Після того як згасне індикатор доступу до карти пам’яті, вимкніть фотокамеру, відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті та натисніть на карту, щоб вивільнити її (). Після цього карту можна буде вийняти рукою ().