Пристрій GPS GP-1/GP-1A (продається окремо) можна під’єднати до роз’єму для аксесуарів фотокамери (0 Корпус фотокамери) за допомогою кабелю з комплекту пристрою GP-1/GP-1A, що дасть змогу записувати під час зйомки дані про поточне положення фотокамери. Вимикайте фотокамеру перед під’єднанням пристрою GP-1/GP-1A; додаткові відомості наведено в посібнику до пристрою GP-1/GP-1A.

Параметри меню налаштування

Пункт меню налаштування Дані розташування містить наведені нижче параметри.

  • Положення. Поточні широта, довгота, висота й загальний координований час (UTC).
  • Параметри зовн. пристрою GPS > Таймер режиму очікування. Виберіть, чи буде задіяно таймер режиму очікування, коли під’єднано пристрій GPS.

  • Параметри зовн. пристрою GPS > Установити час за супутн. Виберіть значення Так, щоб синхронізувати годинник фотокамери за даними про час, що надаються пристроєм GPS.

Інтелектуальні пристрої

Щоб завантажувати дані розташування з інтелектуального пристрою та додавати їх до подальших знімків, установіть безпроводове підключення й виберіть пункт Так для параметра Дані розташування > Завантажити з інт. пристрою в меню налаштування (0 Дані розташування).

Загальний координований час (UTC)

Дані про загальний координований час (UTC) надаються пристроєм GPS та не залежать від годинника фотокамери.

Піктограма o

Стан з’єднання показано піктограмою o:

  • o (нерухома). Отримано дані розташування.
  • o (блимає). Пристрій GP-1/GP-1A шукає сигнал. Знімки, зроблені, коли ця піктограма блимає, не містять даних розташування.
  • Піктограма відсутня. Не отримано нових даних розташування від пристрою GP-1/GP-1A протягом принаймні двох секунд. Знімки, зроблені за відсутності піктограми o, не містять даних розташування.