Повнокадрове відтворення

Відтворення ескізів

Відтворення за датою

Повнокадрове відтворення

Щоб відтворити знімки, натисніть кнопку K. На моніторі буде відображено останній зі зроблених знімків. Щоб відобразити інші знімки, можна швидко протягнути пальцем ліворуч або праворуч; також для цього можна натиснути 4 або 2; щоб переглянути додаткові відомості про поточний знімок, натисніть 1 або 3 (0 Інформація про знімок).

Кнопка K

Відтворення ескізів

Щоб переглянути кілька зображень, натисніть кнопку W (Z) під час повнокадрового відтворення знімка. Кількість відображуваних знімків збільшується від 4 до 9 та до 72 за кожного натискання кнопки W (Z) і зменшується за кожного натискання кнопки X. Проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб прокрутити ескізи вгору чи вниз, або скористайтеся мультиселектором, щоб виділити знімки.

Кнопка W (Z)

Відтворення за датою

Щоб переглянути зображення, зняті у вибрану дату, натисніть кнопку W (Z), коли відображено 72 зображення.

Кнопка W (Z)

Використовуйте сенсорний екран або мультиселектор, щоб виділяти дати в списку дат; знімки, зроблені у вибрані дати, з’являються в списку ескізів. Якщо натиснути кнопку J або W (Z), курсор переміститься до списку ескізів. Після цього можна за допомогою мультиселектора вибирати зображення для повнокадрового відтворення, збільшення під час відтворення (0 Ретельний розгляд: збільшення під час відтворення), захисту (0 Захист знімків від видалення) або видалення (0 Видалення знімків). Також можна натиснути й утримувати кнопку X (T), щоб переглянути виділений наразі знімок у повнокадровому режимі. Натисніть кнопку W (Z), щоб повернутися до списку дат. Щоб вийти до 72-кадрового відтворення, натисніть кнопку X (T), коли курсор знаходиться у списку дат.

Список дат

Список ескізів

Повернути вертикально

Щоб знімки, зроблені у вертикальній (портретній) орієнтації, відображалися у вертикальному положенні, виберіть значення Увімкнути для параметра меню відтворення Повернути вертикально (0 Повернути вертикально).

Перегляд зображення

Коли вибрано значення Увімкнути для параметра меню відтворення Перегляд зображення (0 Перегляд зображення), знімки автоматично відображаються на моніторі після зйомки (під час перегляду зображення фотокамера вже перебуває у відповідному положенні, тому знімки не будуть автоматично повертатися). У неперервних режимах роботи затвора відображення починається з першого кадру поточної серії після завершення зйомки.

Використання сенсорного екрана

Під час відтворення сенсорний екран можна використовувати для описаних нижче дій.


Переглянути інші зображення

Швидко протягніть ліворуч або праворуч, щоб переглянути інші зображення.


Швидко прокрутити до інших зображень

У режимі повнокадрового перегляду можна торкнутися нижньої частини екрана, щоб відобразити смугу покадрового перегляду, а тоді провести пальцем ліворуч або праворуч, щоб швидко прокрутити для переходу до інших зображень.

Смуга покадрового перегляду


Збільшити (тільки для знімків)

Використовуйте жести розтягування й стискання, щоб збільшувати та зменшувати зображення, та проведіть пальцем, щоб прокрутити (0 Ретельний розгляд: збільшення під час відтворення). Також можна швидко двічі торкнутися екрана, щоб збільшити зображення під час повнокадрового відтворення або скасувати масштабування.


Переглянути ескізи

Щоб «зменшити масштаб» до відображення ескізів (0 Відтворення ескізів), використовуйте жест стискання під час повнокадрового відтворення. Використовуйте стискання й розтягування, щоб вибрати кількість зображень на екрані з 4, 9 та 72 кадрів.


Переглянути відео

Торкніться піктограми екранної довідки, щоб розпочати відтворення відео (відеоролики позначено піктограмою 1). Торкніться екрана, щоб призупинити або продовжити відтворення, або торкніться символу 6, щоб повернутися до режиму повнокадрового відтворення (зауважте, що деякі піктограми на екрані відтворення відео не реагують на сенсорні операції).

Довідка

Кнопка i

Якщо натиснути кнопку i під час повнокадрового відтворення чи відтворення ескізів, буде відображено наведені нижче параметри. Виберіть параметри за допомогою сенсорного екрана або мультиселектора і кнопки J.

  • Оцінювання. Оцінювання поточного знімка (0 Оцінювання окремих знімків).
  • Вибр. для надс. на інт. прис./скас. (тільки для знімків). Виберіть знімки для надсилання на інтелектуальний пристрій.
  • Обробка (тільки для знімків). Використовуйте параметри меню обробки (0 N Меню обробки: створення оброблених копій) для створення обробленої копії поточного знімка.
  • Регулювання гучності (тільки для відео). Налаштуйте гучність звуку під час відтворення відео.
  • Редагувати відео (тільки для відео). Обробка відео за допомогою параметрів меню редагування відео (0 Обтинання відеороликів). Відеоролики також можна редагувати, натиснувши кнопку i, коли відтворення відео призупинено.
  • Вибрати папку. Вибір папки для відтворення. Виділіть папку й натисніть кнопку J, щоб переглянути знімки у виділеній папці.

Кнопка i

Щоб вийти з меню кнопки i та повернутися до відтворення, натисніть кнопку i ще раз.