Виберіть спосіб, у який фотокамера встановлює експозицію в режимах P, S, A та M (в інших режимах фотокамера вибирає метод вимірювання автоматично).

Щоб вибрати метод вимірювання, натисніть кнопку W (Z) і прокручуйте головний диск керування, поки не буде відображено потрібний параметр.

Кнопка W (Z)

Головний диск керування

Панель керування

Live view

У режимі live view вибраний параметр відображається на моніторі.

Зважене вимірювання яскравості

Центрально-зважене вимірювання може використовуватися в разі вибору зваженого вимірювання яскравості для певних об’єктивів із вбудованим процесором (об’єктиви AI-P NIKKOR та об’єктиви AF, що не належать до типу G, E або D; 0 Ідентифікація об’єктивів із вбудованим процесором та об’єктивів типу G, E та D).

Див. також

Відомості про:

  • вибір використання функції визначення обличчя для матричного вимірювання наведено в описі користувацького параметра A > b4 (Матричне вимірювання, 0 Матричне вимірювання);
  • окремі налаштування для забезпечення оптимальної експозиції для кожного методу вимірювання наведено в описі користувацького параметра A > b6 (Точне налашт. оптим. експ., 0 Точне налашт. оптим. експ.).