За параметрів, відмінних від K (Вибрати колірну темп.), баланс білого можна «точно налаштувати», щоб скоригувати зміни кольору джерела світла або додати відтінок певного кольору до зображення.

Меню балансу білого

Щоб точно налаштувати баланс білого з меню фотозйомки, виберіть пункт Баланс білого та виконайте кроки, описані нижче.

 1. Відобразіть параметри точного налаштування.

  Виділіть параметр балансу білого та натисніть 2 (якщо буде відображено підменю, виберіть потрібний параметр і натисніть 2 ще раз, щоб відобразити параметри точного налаштування; відомості про точне попереднє налаштування вручну балансу білого наведено в розділі «Точне налаштування попереднього налаштування балансу білого», 0 Точне налаштування попереднього налаштування вручну балансу білого).

 2. Виконайте точне налаштування балансу білого.

  Використовуйте мультиселектор, щоб точно налаштувати баланс білого. Баланс білого можна точно налаштувати по осі жовтий (А) — синій (B) з кроком 0,5 та по осі зелений (G) — пурпуровий (M) з кроком 0,25. Горизонтальна вісь (жовтий — синій) відповідає колірній температурі, а вертикальна вісь (зелений — пурпуровий) дає ефект, подібний до використання відповідних фільтрів корекції кольору (CC — color compensation). Горизонтальна вісь має ціну поділки, еквівалентну приблизно 5 майредам, а вертикальна — приблизно 0,05 одиниці дифузної оптичної густини.

  Координати

  Налаштування

 3. Натисніть кнопку J.

  Натисніть кнопку J, щоб зберегти параметри та повернутися до меню фотозйомки.

Кнопка L (U)

За параметрів, відмінних від K (Вибрати колірну темп.) та L (Поперед. налашт. вручну), кнопку L (U) можна використовувати, щоб точно налаштувати баланс білого вздовж осі жовтий (А) — синій (B) (0 Меню балансу білого; щоб точно налаштувати баланс білого, коли вибрано значення L, використовуйте меню зйомки, як описано в розділі «Точне налаштування попереднього налаштування балансу білого», 0 Точне налаштування попереднього налаштування вручну балансу білого). Натисніть кнопку L (U) і прокручуйте допоміжний диск керування для точного налаштування балансу білого з кроком 0,5 (кожна повна поділка еквівалентна приблизно 5 майредам), поки не буде відображено потрібне значення. Щоб збільшити інтенсивність жовтого кольору (A), прокрутіть допоміжний диск керування ліворуч. Щоб збільшити інтенсивність синього кольору (В), прокрутіть допоміжний диск керування праворуч.

Кнопка L (U)

Допоміжний диск керування

Панель керування

Live view

У режимі live view вибране значення відображається на моніторі.

Точне налаштування балансу білого

Якщо було виконано точне налаштування балансу білого, поряд із параметром балансу білого відображається зірочка («E»). Зауважте, що кольори на осях точного налаштування є відносними, а не абсолютними. Наприклад, внаслідок переміщення курсора в напрямку B (синій), коли вибрано «теплий» параметр балансу білого, такий як J (Лампа розжарювання), знімки стануть злегка «холоднішими», але не справді синіми.

«Майред»

Зміна колірної температури на одне й те саме значення призводить до більшої різниці у кольорі за низьких колірних температур, ніж за високих. Наприклад, зміна на 1000 К значно більше впливатиме на колір за колірної температури 3000 К, ніж за 6000 К. Значення в майредах, яке обчислюється множенням оберненого значення колірної температури на 10 6, є мірою колірної температури, яка враховує таку відмінність і використовується як одиниця вимірювання у фільтрах корекції колірної температури. Наприклад:

 • 4000 K–3000 K (різниця в 1000 K) = 83 майреди
 • 7000 K-6000 K (різниця в 1000 K) = 24 майреди

Див. також

Відомості про варіювання балансу білого для створення «вилки» поточного значення наведено в розділі «Брекетинг» (0 Брекетинг балансу білого).